Tack för att du är med och nominerar vård- eller omsorgspersonal som på ett osjälviskt, omtänksamt och positivt sätt stöttat ett barn med allvarlig sjukdom och/eller diagnos.

För att nomineringen ska bli komplett måste du svara på samtliga frågor. Skriv gärna utförliga svar och tydlig motivering till varför just den här personen ska få utmärkelsen.

Frågorna är uppdelade i tre sidor:
Sid 1: Frågor om den som nomineras.
Sid 2: Frågor om barnet som har en allvarlig sjukdom och/eller diagnos.
Sid 3: Kontaktuppgifter om dig som nominerar.

Nomineringsperioden stänger den 15 augusti. Då kommer samtliga nominerade bli informerade om att de är nominerade till Mitt Stora Stöd 2022 och att Min Stora Dag behandlar personens kontaktuppgifter i enlighet med GPDR.

FRÅGOR om den som nomineras:

Question Title

* 1. För- och efternamn på den nominerade:

Question Title

* 2. Motivering; varför nominerar du just den här personen?

Question Title

* 3. Vad betyder den här personen för barnet med en allvarlig sjukdom och/eller diagnos? Hur har hen varit ett osjälviskt, omtänksamt och positivt stöd? Motivera och ge exempel

Question Title

* 4. Den nominerades mejladress:

Question Title

* 5. Den nominerades telefonnummer:

Question Title

* 6. Den nominerades relation till barnet som har en allvarlig sjukdom och/eller diagnos:

T