Svenska (liksom andra länders) lavinprognoser består av två huvuddelar:

1) den förmodade nivån på lavinfaran i fem skalsteg, till exempel "Liten" eller "Betydande" och

2) de förmodade lavinernas typ/karaktär i form av lavinproblem, till exempel "Drevsnöflak" eller "Bestående flak".

Följande enkät handlar om just begreppen "Lavinfara" och "Lavinproblem" i ett sammanhang av offentliga lavinprognoser (t.ex. svenska Lavinprognoser.se).

Orden "Lavinfara" och "Lavinproblem" i enkäten ska alltså främst förstås utifrån hur de används i en lavinprognos.

Du får ta ställning till 40 påståenden, ange dina svar på en skala mellan "Stämmer mycket bra" och "Stämmer mycket dåligt".

En del påståenden kan upplevas knepiga och ibland likna tidigare, men försök svara så direkt som möjligt, stanna inte upp och läs på.

Undersökningen genomför vi i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och resultaten används till att förbättra svenska lavinprognoser och svensk lavininformation.

Dina svar är helt anonyma och du får bara göra testet en gång. Senast 15 maj behöver vi dina svar.

Stort tack på förhand, din hjälp är viktig för att utveckla våra lavinprognoser

NATURVÅRDSVERKETS LAVINPROGNOSTJÄNST

Question Title

1. Vilken är din högsta lavinutbildning (ange flera alternativ om du är osäker på vilken som är "högst")?

Question Title

3. När jag åker offpist/friåkning åker jag oftast

Question Title

4. Jag läser alltid gällande lavinprognos innan jag åker offpist/friåkning

Question Title

5. Lavinfara kan öka utan varken snöfall eller snödrev

Question Title

6. "Stora" laviner är upp till 100 gånger större än "Små"

Question Title

7. Nivå på lavinfara bedöms oberoende av potentialen för en lavin att skada en åkare

Question Title

8. Lavinproblem bedöms för alla platser där det kan gå laviner i ett lavinprognosområde

Question Title

9. Lavinproblem bedöms utifrån hur många sluttningar som är lavinfarliga

Question Title

10. Nivå på lavinfara bedöms utifrån storlek på förmodade laviner

Question Title

11. Typ av lavinproblem förändras sällan under natten eller över dagen

Question Title

12. Nivå på lavinfara för enskilda sluttningar varierar med flera skalsteg inom ett lavinprognosområde

Question Title

13. "Små" laviner kan ofta begrava en människa

Question Title

14. Laviner orsakade av lavinproblemet "Drevsnöflak" är större än de orsakade av "Bestående flak"

Question Title

15. För en åkare som gör vägval är typ av lavinproblem viktigare information än nivå på lavinfara

Question Title

16. Typ av lavinproblem idag är ofta giltigt även i morgon

Question Title

17. Lavinproblem bedöms oberoende av hur lätt en åkare kan utlösa en lavin

Question Title

18. Nivå på lavinfara bedöms utifrån vem eller vilka som utsätter sig för faran med laviner

Question Title

19. Lavinfara kan alltid undvikas genom att inte åka brantare än 30 grader

Question Title

20. Ju högre lavinfara desto större laviner förmodas

Question Title

21. Nivå på lavinfara idag är ofta giltig även i morgon

Question Title

22. Lutningen där en åkare kan utlösa laviner varierar mellan olika typer av lavinproblem

Question Title

23. Lavinproblem bedöms oberoende av storlek på förmodade laviner

Question Title

24. Lavinproblem bedöms utifrån oss åkare

Question Title

25. Finns det väldigt svaga lager i snötäcket finns det ofta lavinfara

Question Title

26. Nivå på lavinfara bedöms oberoende av oss åkare

Question Title

27. Nivå på lavinfara bedöms oberoende av hur många sluttningar som är lavinfarliga

Question Title

28. Lavinproblem bedöms oberoende av vem eller vilka som utsätter sig för faran med laviner

Question Title

29. Nivå på lavinfara bedöms för all terräng i ett lavinprognosområde

Question Title

30. Lavinfara syns sällan som sprickor på ytan när snötäcket belastas av en åkare

Question Title

31. Nivå på lavinfara bedöms för alla platser där det kan gå laviner i ett lavinprognosområde

Question Title

32. Lavinproblem bedöms för specifika höjder och väderstreck

Question Title

33. Lavinfara hörs ofta som dånande ljud ("Whumpf" eller "Drönn") när snötäcket belastas av en åkare

Question Title

34. Lavinfara minskar efter 24 till 36 timmar sedan senaste snöfall

Question Title

35. Lavinproblem bedöms för all terräng i ett lavinprognosområde

Question Title

36. Lavinfara kan bestå i flera veckor även om det varken snöar eller blåser

Question Title

37. Lavinproblem bedöms utifrån potentialen för en lavin att skada en åkare

Question Title

38. Nivå på lavinfara bedöms utifrån hur lätt en åkare kan utlösa en lavin

Question Title

39. Nivå på lavinfara förändras ofta under natten eller över dagen

Question Title

40. För en åkare som gör vägval är nivå på lavinfara viktigare information än typ av lavinproblem

Question Title

41. Ur en åkares perspektiv skiljer sig inte lavinproblemet "Drevsnöflak" nämnvärt från "Bestående flak"

Question Title

42. Ofta kan det finnas väldigt svaga lager i ett snötäcke utan att någon åkare utlöser laviner

Question Title

43. Nivå på lavinfara bedöms för enskilda sluttningar i ett lavinprognosområde

Question Title

44. Skriv gärna en kommentar om vad du tycker om enkäten och/eller Lavinprognoser.se

0 av 44 besvarad(e)
 

T