Här ansöker du till Nationell Idrottsutbildning (NIU) i triathlon med start höstterminen 2018. Ansökan ska göras senast den 1 december 2017. Tänk på att dina svar och motiveringar ligger till grund för vår behandling av din ansökan, så försök att svara så tydligt som möjligt och på samtliga frågor.

Vilken skola söker du till? Rangordna dina alternativ nedan.

Question Title

* 1. Vilken skola söker du till? Rangordna dina alternativ nedan.

Har du tidigare i höst sökt till Triathlongymnasiet i Motala (RIG:et)?

Question Title

* 2. Har du tidigare i höst sökt till Triathlongymnasiet i Motala (RIG:et)?

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Question Title

* 3. Personnummer (ååmmdd-xxxx)

För- och efternamn:

Question Title

* 4. För- och efternamn:

Gatuadress:

Question Title

* 5. Gatuadress:

Postnummer och ort:

Question Title

* 6. Postnummer och ort:

Hemkommun:

Question Title

* 7. Hemkommun:

E-postadress:

Question Title

* 8. E-postadress:

Mobilnummer:

Question Title

* 9. Mobilnummer:

E-postadress till målsman:

Question Title

* 10. E-postadress till målsman:

Förening:

Question Title

* 11. Förening:

Namn på tränare:

Question Title

* 12. Namn på tränare:

E-postadress till tränare:

Question Title

* 13. E-postadress till tränare:

Nuvarande skola:

Question Title

* 14. Nuvarande skola:

Namn på klassföreståndare eller motsvarande:

Question Title

* 15. Namn på klassföreståndare eller motsvarande:

T