Här ansöker du till Nationell Idrottsutbildning (NIU) i triathlon med start höstterminen 2018. Ansökan ska göras senast den 1 december 2017. Tänk på att dina svar och motiveringar ligger till grund för vår behandling av din ansökan, så försök att svara så tydligt som möjligt och på samtliga frågor.

* 1. Vilken skola söker du till? Rangordna dina alternativ nedan.

* 2. Har du tidigare i höst sökt till Triathlongymnasiet i Motala (RIG:et)?

* 3. Personnummer (ååmmdd-xxxx)

* 4. För- och efternamn:

* 5. Gatuadress:

* 6. Postnummer och ort:

* 7. Hemkommun:

* 8. E-postadress:

* 9. Mobilnummer:

* 10. E-postadress till målsman:

* 11. Förening:

* 12. Namn på tränare:

* 13. E-postadress till tränare:

* 14. Nuvarande skola:

* 15. Namn på klassföreståndare eller motsvarande:

T