Välkommen!

Hej,

Stort tack för att du vill hjälpa oss att bli bättre. Volontärbyrån arbetar för att skapa förutsättningar för ideellt engagemang. Vi arbetar nu med att utveckla vår sajt och service samt hur vi kommunicerar. Därför är vi nyfikna på dina tankar och erfarenheter.

Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra. Vi kommer att be dig svara på frågor om dig och ditt ideella engagemang. Du är helt anonym.

Stort tack för din tid!

Question Title

* 3. Kön

Question Title

* 4. Hur bor du?

Question Title

* 5. Vilken enhet brukar du använda för att surfa på internet? Flera svar är möjliga.

Question Title

* 6. Hur ofta använder du följande digitala kanaler/medier?

  Aldrig Någon gång om året Någon gång i månaden Någon gång i veckan Dagligen Vet ej/Känner inte till
Sökverktyg (T.ex Google, Bing, Yahoo m.m.)
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube

Question Title

* 7. Vad gör du på internet?

  Aldrig Någon gång om året Någon gång i månaden Någon gång i veckan Dagligen
Betalar räkningar
Läser nyheter
Söker efter information (Ex. recept eller resor)
Håller kontakt med vänner och familj
Använder sociala medier
Tittar på video/film
Lyssnar på radio/podcast

Question Title

* 8. Känner du dig ensam?

Question Title

* 9. Berätta gärna mer om din upplevelse av ensamhet. (Frivilligt)

Question Title

* 10. Hur ser ditt ideella engagemang ut?

 
12% of survey complete.

T