SPF Seniorerna har påtalat brister inom äldreomsorgen under en längre tid. I och med den rådande coronapandemin har dessa brister blivit än tydligare och fått oerhörda konsekvenser. Skriv under vårt äldreomsorgsupprop och hjälp oss sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering. Ingen ska längre kunna blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns. 

Vi inom SPF Seniorerna kräver:
  • Ge omsorgstagaren större kontroll över sin vård och omsorg
  • Anställ fler sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens. Utbilda fler geriatriker.
  • Förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar inom vård och omsorg
  • Skärpt Socialtjänstlag – även äldre ska ha rätt till goda levnadsvillkor, inte bara skäliga.
  • Höj den medicinska kompetensen, både på ledningsnivå och hos de som arbetar närmast de äldre
  • Förbättra hantering och användning av läkemedel inom äldrevården genom att knyta farmaceutisk kompetens till kommunerna
  • Tillsätt en bred kriskommission för äldreomsorgen som analyserar dagens brister men också skyndsamt agerar för att förbättra situationen samt komma med mer långsiktiga lösningar.


Visa att även du står bakom dessa krav och skriv under vår namninsamling för en bättre äldreomsorg. 

Läs mer om SPF Seniorernas krav


Question Title

* 1. Fyll i dina uppgifter här nedan för att skriva under SPF Seniorernas krav och klicka sedan på "Skriv under".

SPF Seniorerna hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Din e-postadress kommer endast att nyttjas för att ge återkoppling när namninsamlingen lämnats över till ansvariga politiker. Här kan du läsa mer om förbundets hantering av personuppgifter.

T