Hur kan vi genom Leader och projekt göra Åland till en bättre, mer attraktiv plats att bo på och besöka? 
 
Leader handlar om lokal utveckling av lokalbefolkningen för lokalbefolkningen. Tillsammans tar vi fram en utvecklingsstrategi som styr vilka typer av projekt som kan få stöd för att nå de gemensamma målen.  
Nu har du möjlighet att påverka vilka utvecklingsändamål Lokalkraft Leader Åland rf ska verka för och bevilja finansiering till genom Leader och Fiskeleader under åren 2023-2027.
 
Bidra med din åsikt genom att svara på den här enkäten. Svarena används i beredningen av strategiplanen för den inkommande programperioden. Du kan svara anonymt. Vid behov kan du skicka utvecklingsförslag till info@leader.ax.
 
Tack!

Question Title

* 1. Jag som svarar representerar:

Question Title

* 2. Kryssa i vilken kommun du bor i:

Question Title

* 3. Kryssa i vilken åldersgrupp du hör till:

Question Title

* 4. Kan du komma på några faktorer, trender, händelser som kan vara en stor utmaning (eller till och med ett hot) för ditt närområde?

Question Title

* 5. Har du identifierat några möjligheter i ditt närområde som kan och bör utvecklas? 

Question Title

* 6. Välj tre teman som är viktigast för dig, som vi kunde utveckla genom Leader (kryssa för):

Question Title

* 7. Välj de tre teman som är viktigast för dig, som vi kunde utveckla genom Fiskeleader (kryssa för):

Question Title

* 8. Finns det något mer du vill framföra i det här sammanhanget? Har vi missat ställa frågor som du tycker är väsentliga för vår gemensamma framtid?

T