Leader och lokalt ledd utveckling utförs av lokalbefolkningen för lokalbefolkningen.
Nu har du möjlighet att påverka till vilka ändamål Lokalkraft Leader Åland rf ska utveckla och bevilja finansiering genom Leader och Fiskeleader under åren 2023-2027.

Bidra med din åsikt genom att svara på den här enkäten. Svarena används i beredningen av strategin för den inkommande programperioden. Du kan svara anonymt. Vid behov kan du skicka utvecklingsförslag till info@leader.ax.

Tack! 

Question Title

* 1. Jag som svarar representerar:

LEADER

Question Title

* 2. Välj de teman som är viktigast för dig, som vi kunde utveckla (kryssa för):

FISKELEADER

Question Title

* 3. Välj de teman som är viktigast för dig, som vi kunde utveckla (kryssa för):

Question Title

* 4. Andra kommentarer, åsikter eller hälsningar:

T