1. Allmän information om Lilla Ekomatsligan 2017

För fjärde året i rad genomför Ekomatcentrum ¨Lilla Ekomatsligan¨. Ekomatcentrum premierar skolor eller förskolor med hög andel ekologiska livsmedel samt pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor.

Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra förskolor och skolor till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat genom att visa att ekvationen ekologisk mat och begränsad budget går att få ihop.

Lilla Ekomatsligan premierar tre nivåer, grönt, silver och guld;

- Grönt för de som nått det nationella målet 25 % ekologiskt i offentlig sektor.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Guld till de som nått minst 75 % ekologiska inköp.

Därutöver kommer ytterligare tre pris att delas ut; ¨Årets raket¨, "Ekobrödspriset" och ¨Svekomatspriset¨. Årets raket premierar den skola eller förskola som ökat sin ekoandel mest från 2015 till 2016. Ekobrödspriset delas ut av Polarbröd och går till den skola eller förskola som köpt störst andel ekologiskt bröd eller bakat mest ekologiskt bröd under 2016. Årets nya pris ¨Svekomatspriset¨ delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och går till den skola/föskola som köpt in högst andel svenska ekologiska livsmedel. 

Genom att fylla i denna enkät nominerar du en förskola eller skola till Lilla Ekomatsligan. Anmälningsavgiften är 500 kr för en enhet. För att underlätta för de kommuner som har många enheter att nominera till Lilla Ekomatsligan erbjuder vi grupprabatt. En kommun betalar aldrig mer än 15 000 kr. Det innebär att priset för över 50 enheter är 15 000 kr.
Nominering ska ske senast den 13 oktober 2017.
Grupprabatter:
Antal nominerade skolor/förskolor               Rabatt                    Prisintervaller (beroende på antal)
10-14                                                         5 %                       4 750 - 6650 SEK
15-19                                                         8 %                       6 938 - SEK - 8740 SEK
20-24                                                        10 %                      9 000 SEK - 10 625 SEK
25-29                                                        15 %                    10 625 SEK - 12 000 SEK
30-34                                                        20 %                    12 000 SEK - 13 125 SEK
35-39                                                        25 %                    13 125 SEK - 14 000 SEK
40-44                                                        30 %                    14 000 SEK - 14 625 SEK
45-49                                                        35 %                    14 625 SEK - 15 000 SEK
50 eller fler                                                40 %                    15 000 SEK

T