Excellence in Civil Engineering tilldelas en yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn.

Kriterier
Årets Excellence in Civil Engineering har, genom sitt tekniska kunnande, bidragit till att utveckla samhällsbyggnadsproffessionen och sektorn. Hen har genomfört arbete som haft en betydande insats inom något eller några av nedanstående områden.
  • Idérikedom
  • Kompetensuppbyggnad
  • Forskning & utveckling
  • Undervisning
  • Hållbarhet
  • Utveckling av arbetsformer och arbetsprocesser
  • Främjande av samhällsutvecklingen

Question Title

* 1. För- och efternamn på den du vill nominera

Question Title

* 2. E-post till den du vill nominera

Question Title

* 3. Länk till LinkedIn-profil för personen du vill nominera

Question Title

* 4. Kort motivering för den du vill nominera

Question Title

* 5. För- och efternamn på dig som nominerar

Question Title

* 6. E-post till dig som nominerar

Question Title

* 7. Telefonnummer till dig som nominerar

Question Title

* 8. Lämna gärna namn, telefon och e-post till fler referenser som kan styrka din nominering av årets Excellence in Civil Engineering

Question Title

* 9. Ja, jag vill ha nyhetsbrev och utskick från Samhällsbyggarna via e-post.

Question Title

* 10. Genom att skicka in ditt bidrag godkänner du att Samhällsbyggarna hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

T