Här ansöker du till Riksidrottsgymnasiet (RIG) och Nationell Idrottsutbildning (NIU) i triathlon med start höstterminen 2024. Ansökan ska göras senast den 15 oktober 2023 för RIG och 1 december 2023 för NIU. Tänk på att dina svar och motiveringar ligger till grund för vår behandling av din ansökan, så försök att svara så tydligt som möjligt och svara på samtliga frågor.

Question Title

* 1. Ansökan till Riksidrottsgymnasium (RIG) och Nationell Idrottsutbildning (NIU) - Triathlon 2024
 
Information om databehandling
För att kunna gå igenom era inskickade svar, så kommer era personuppgifter sparas tills antagningsprocessen är avslutad inför ansökan till RIG/NIU 2024. 
 
För mer information om behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig eller läsa mer på Svenska Triathlonförbundets hemsida: 
http://www.svensktriathlon.org/Omtriathlon/svenskatriathlonforbundet/Integritetspolicy/

Question Title

* 2. Vilken skola söker du till? Rangordna dina alternativ nedan.

Question Title

* 3. Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Question Title

* 4. För- och efternamn:

Question Title

* 5. Gatuadress:

Question Title

* 6. Postnummer och ort:

Question Title

* 7. Hemkommun:

Question Title

* 8. E-postadress:

Question Title

* 9. Mobilnummer:

Question Title

* 10. E-postadress till målsman:

Question Title

* 11. Förening:

Question Title

* 12. Namn på tränare:

Question Title

* 13. E-postadress till tränare:

Question Title

* 14. Nuvarande skola:

Question Title

* 15. Namn på klassföreståndare eller motsvarande:

Nu kommer några frågor om din bakgrund och hur du tänker dig din framtid inom triathlon och på ett utav våra triathlongymnasium. Dina svar är konfidentiella och behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Question Title

* 16. Skola:
Vilket eller vilka utbildningsprogram är du intresserad av?

Question Title

* 17. Skola:
Meritvärde från högstadiet? 

Question Title

* 18. Idrott:
Hur kommer det sig att du vill satsa på elitidrott?

Question Title

* 19. Idrott:
Vad innebär elitidrott för dig?

Question Title

* 20. Idrott:
Håller du på med eller har du hållit på med andra idrotter?
Vilka och på vilken nivå?

Question Title

* 21. Träning:
Antal år med organiserad träning i annan idrott?

Question Title

* 22. Träning:
Vilket år började du med regelbunden träning i triathlon?

Question Title

* 23. Träning:
Uppskattad träningsvolym totalt och i varje gren i timmar/år de senaste året?

Question Title

* 24. Tävling:
Antal genomförda tävlingar 2022 och 2023?

Question Title

* 25. Tävling:
Vilka är dina tre bästa tävlingsresultat 2022 och 2023?

Question Title

* 26. Tester:
Tider på 400m och/eller 800m simning?

Question Title

* 27. Tester:
Tider på 3km och/eller 5km löpning?

Question Title

* 28. Målsättning:
Vad skulle du vilja åstadkomma med din triathlonsatsning och varför?

Question Title

* 29. Motivation:
Vad motiverar dig att satsa på din idrott?

Question Title

* 30. Beskriv dig själv som person med en mening

T