Den här enkäten vänder sig till dig som finns i Leader3sams område, Strömsund och Ragunda kommuner. 
Leader arbetar med lokal utveckling genom samverkan och med underifrånperspektiv, dvs att vi som bor i området kan vara med och påverka utvecklingen och var projektmedel ska landa. Genom Leader kan organisationer ansöka om pengar för att genomföra sina utvecklingsidéer tillsammans.

Nu ska vi ta fram en ny utvecklingsstrategi för området Leader 3sam för verksamhetsperioden som sträcker sig till  2027. Vi behöver veta vad just DU tycker att Leader ska jobba med och hur våra projektmedel ska prioriteras och fördelas. 

Vi vill redan nu tacka för din medverkan, dina svar är värdefulla!
 Frågor? Kontakta Annakarin Olsson 070 - 550 82 66, annakarin@3sam.eu eller Sören Oscarsson 070 - 360 60 23, soren@3sam.eu

Question Title

* 1. Vilken av Leader 3sams kommuner bor/lever/verkar du i? *

Question Title

* 2. Beskriv din bostadsort

Question Title

* 3. Ålder? 

Question Title

* 4. Könsidentitet

Question Title

* 5. Vad är bäst med platsen du bor/lever/verkar på? Framgångsfaktorer? Du kan ange flera exempel. 

Question Title

* 6. Varför har du valt att bo/leva/verka just här?

Question Title

* 7. Vad skulle du vilja ändra på/förbättra på platsen där du bor/verkar? Du kan ange flera exempel.

Question Title

* 8. Hur ser ditt drömscenario ut? Hur har vi det år 2030?

Question Title

* 9. Hur kan ditt drömscenario för 2030 förverkligas - vad behöver göras? Vilka resurser krävs?

Question Title

* 10. Vad tycker du är viktigast att Leader är med och utvecklar och finansierar? 

Question Title

* 11. Ytterligare kommentarer/medskick?

0 av 11 besvarad(e)
 

T