Dina erfarenheter som patient är viktiga för oss!

Nu fortsätter HOBS, Hälsa oberoende av storlek, arbetet med vår verksamhet om hetsätning som ska bidra till ökad kunskap om hetsätningsstörning, både bland patienter och inom hälso- och sjukvården. 

Trots att hetsätningsstörning idag anses vara en av de vanligaste ätstörningarna och många är drabbade finns det inte tillräckligt med kunskap. Därför genomför HOBS nu en enkätundersökning som riktar sig till dig som lever eller har levt med hetsätningsstörning. Undersökningen syftar till att lyfta patientperspektivet och att därigenom bidra till en mer patientcentrerad vård.
 
Enkäten besvaras anonymt och du kan när som helst avsluta din medverkan. Resultatet av enkäten kommer att presenteras på gruppnivå och kommer inte gå att spåra till enskilda svar och/eller individer. Svaren kommer att användas för att öka kunskapen och förståelsen kring hetsätningsstörning. Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras i form av statistik och citat på sociala medier, i artiklar samt i rapporter.
 
Diagnosen hetsätningsstörning kom år 2013 och idag beräknas 2-4 % av Sveriges befolkning leva med hetsätningsstörning. Sjukdomen kan drabba alla, och är den ätstörning som har jämnast fördelning mellan könen. 
 
HOBS vill förändra synen på hetsätningsstörning och skapa en större förståelse för sjukdomen. Genom att besvara frågorna i enkäten bidrar du till att öka kunskapen kring hetsätningsstörning och skapa en mer jämlik vård.
 
I arbetet med rapporten söker vi också patienter som vill ingå i en fokusgrupp och bistå med erfarenheter kring hetsätning. Om du är intresserad av att vara med eller vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta HOBS på info@hobs.se.
 
Tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Vilket är ditt kön?

Question Title

* 2. Hur gammal är du?

Question Title

* 3. Hur gammal var du när du fick dina första episoder av hetsätning?

Question Title

* 4. Hur länge har du haft hetsätningsstörning?

Question Title

* 5. Är du diagnosticerad av sjukvårdspersonal med hetsätningsstörning?

Question Title

* 6. Fyll i de påståenden som stämmer för dig under en episod av hetsätning.

Question Title

* 7. Om du har sökt vård för din hetsätning, hur lång tid från första gången du hetsåt tog det innan du sökte vård?

Question Title

* 8. Upplever du att du har fått hjälp av vården?

Question Title

* 9. Om du har fått behandling, vilken/vilka behandlingar har du fått?

Question Title

* 10. På vilket sätt upplever du att vården har gett dig redskap? Om du inte upplever att vården har gett dig några redskap, hoppa över frågan.

Question Title

* 11. På vilket sätt upplever du att du har blivit bemött av vården när du har pratat om hetsätning?

Question Title

* 12. Om du inte har sökt vård, vad är anledningen till det? Om du har sökt vård, hoppa över frågan.

Question Title

* 13. På vilket sätt upplever du att du har blivit bemött av omgivningen när du har pratat om hetsätning?

Question Title

* 14. Hur upplever du att ditt liv har påverkats av hetsätningen? Om ditt liv inte har påverkats av hetsätningen, hoppa över frågan.

Question Title

* 15. Upplever du att hetsätningsstörning är en ätstörning?

Question Title

* 16. Om ja, beskriv på vilket sätt det är en ätstörning.

Question Title

* 17. Om nej, beskriv på vilket sätt det inte är en ätstörning.

Question Title

* 18. Vet någon utanför vården om att du hetsäter?

Question Title

* 19. Om ja, vem eller vilka vet?

Question Title

* 20. På vilken mottagning föredrar du att behandling för hetsätningsstörning finns?

Question Title

* 21. Får du behandling för någon annan sjukdom? Om du inte får behandling för en annan sjukdom, hoppa över frågan.

Question Title

* 22. Anser du att hälso- och sjukvården har tillräckligt med kunskap om hetsätning?

Question Title

* 23. Om nej, vilka kunskaper tycker du saknas?

Question Title

* 24. Finns det något du vill tillägga?

Question Title

* 25. För att förstå mer om hur det är att leva med hetsätningsstörning och hur du upplever vården kan HOBS vilja genomföra intervjuer med vissa personer som har svarat på enkäten. Om det blir aktuellt, skulle du vilja ställa upp på en digital intervju? Fyll i så fall i ditt namn och din mailadress.

Om du fyller i namn och mailadress är du inte längre anonym. Om du vill ställa upp på en intervju, men inte vill att ditt svar på enkäten ska kunna kopplas till dig, kan du lämna fältet tomt och maila till info@hobs.se att du kan ställa upp på en intervju. Ange "Intervju hetsätning" i ämnesraden.

Tack för din medverkan i enkäten!

Upplever du att du vill ha hjälp och stöttning är du varmt välkommen att ta kontakt med vår stödverksamhet. Information och kontaktuppgifter hittar du på www.hobs.se. Andra stödverksamheter dit du kan vända dig är Frisk och Fri (www.friskfri.se) och MIND (www.mind.se). Om du har frågor om vården och vill veta mer om vart du kan vända dig kan du besöka 1177 Vårdguiden (www.1177.se). 

T