Trädgårdens klimatnytta och betydelse för biodiversiteten

Riksförbundet Svensk Trädgård, RST vill ta reda på hur mycket de svenska trädgårdarna faktiskt bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären genom att binda in den i växtlighet och i marken. Genom att svara på denna enkät hjälper du oss att uppskatta vad och hur mycket som växer i de svenska trädgårdarna. Och därefter hoppas vi kunna räkna ut hur mycket varje trädgård bidrar med. Vi skulle också vilja förstå din och andra trädgårdsägares motivation till att göra miljö- och klimatåtgärder i den egna trädgården.

Har du tillgång till flera trädgårdar går det besvara enkäten flera gånger, dvs en enkät per trädgård.

Alla frågorna tar ca 5 minuter att besvara.
 
Tack för att du tar dig tid, dina svar är viktiga!
Inger Ekrem, Förbundsdirektör

Question Title

* 1. Har du en trädgård eller odlingslott?

T