Tack för att du deltagit i våra dans-workshops! Vi ber dig att svara på några frågor så vi kan ta med oss dina synpunkter i vårt fortsatta arbete med att utveckla digitala workshops i dans. Dina svar är anonyma och samlas in av Fritidsförvaltningen och Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Question Title

* 1. Ålder

0 100
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Kön

Question Title

* 3. Hur fick du reda på att Online Dance Workshop fanns?

Question Title

* 4. Var det lätt att hitta till våra workshopar på YouTube?

Question Title

* 5. Är det ett bra sätt att lära sig dans genom workshoppar på YouTube?

Question Title

* 6. Tycker du att denna typ av workshops borde hållas oftare?

Question Title

* 7. Har du gjort workshoppen själv eller tillsammans med flera?

Question Title

* 8. Vad tycker du om utbudet av olika dansstilar?

Question Title

* 9. Har workshoppen fått dig att vilja dansa mer?

T