* 1. Hur gammal är du?

* 2. Vad är ditt kön?

* 4. Har du varit med om eller bevittnat en olycka eller ett akut hälsoläge under de senaste fem åren?

T