Ansökningsformulär

Question Title

* 1. Har du arbetat som konsult inom hållbar utveckling i minst tre år?

Question Title

* 2. Har du bred hållbarhetskompetens?

Question Title

* 3. Pratar och skriver du obehindrat på engelska?

Question Title

* 4. Har du arbetat på en internationell nivå (tex gjort en strategi som ska implementeras i hela världen åt ett globalt företag)?

Question Title

* 5. Besitter du någon mer specifik expertis inom hållbar utveckling? Om ja, ange vilken.

Question Title

* 6. Från vilka branscher har du erfarenhet av att jobba med hållbar utveckling?

Question Title

* 7. Beskriv en hållbarhetsstrategi du har varit delaktig i utvecklingen av?

Question Title

* 8. Hur håller du dig ajour?

Question Title

* 9. Hur säkerställer du att strategin blir verklighet hos kund?

Question Title

* 10. Hur arbetar du som säljare?

Question Title

* 11. Ange namn, mailadress och telefonnummer som du vill att vi använder för att kontakta dig.

T