Anmälan

En kortkurs som ges 21-22 augusti 2021. 

Question Title

* 1. Namn (för- och efternamn)

Question Title

* 2. Personnummer (10 siffror)

Question Title

* 3. Gatuadress

Question Title

* 4. Postnummer

Question Title

* 5. Postort

Question Title

* 6. Kommun där du är folkbokförd

Question Title

* 7. Utbildningsbakgrund (kryssa i en ruta)
Obs, används enbart för statistik som rapporteras in till Statistikmyndigheten SCB.

Question Title

* 8. Epost

Question Title

* 9. Eventuell rörelse, grupp eller organisation där du är aktiv

Question Title

* 10. Övriga kommentarer

0 av 10 besvarad(e)
 

T