Här kan du göra din ansökan! Tänk på att frågor markerade med asterix måste besvaras / Here you can make your application! Keep in mind that questions marked with an asterix must be answered.

Question Title

* 1. Kontaktinformation / Personal information

Question Title

* 2. Personnummer / Date of Birth (YYYYMMDD-XXXX)

Question Title

* 3. Jag söker följande utbildning / I apply for education

Question Title

* 4. Personligt brev / Personal letter (maximum 400 words)

Question Title

* 5. Tidigare utbildning? / Earlier education?

Question Title

* 6. Kortfattat CV (utbildningar och arbeten) / Short CV of education and work

Question Title

* 7. Övrig information / Other information


Fråga 8-12 
Endast 1 fil per fråga är möjlig att bifoga. 
Alla filer du laddar upp ska vara i PDF format.
Max filstorlek 16 Mb per fil.
Bilder bör ha en upplösning runt 150 ppi.
Du kan sammanfoga PDF dokument via denna länk: https://tools.pdf24.org/sv/merge-pdf 


Question 8-12
You can add only one file per question. 
All documents have to be saved in PDF format.
Maximum size is 16Mb per file.
Pictures resolution of 150 ppi.
You can merge PDF files to one PDF here:  https://tools.pdf24.org/en/merge-pdf

Question Title

* 8. Slutbetyg gymnasiet och valda intyg från studier och arbete / Grades and certificates from work and studies

Endast PDF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 9. Personbevis från Skatteverket / Copy of identification

Endast PDF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 10. Bild av pass / Photo of passport

Endast PDF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 11. Arbetsprover/portfölj / Work samples/portfolio

Endast PDF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 12. Speciell uppgift "Balans" / Special assignment "Balance"

Endast PDF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 13. Jag har bifogat samtliga handlingar / I have added required files


Skicka din ansökan genom att klicka på knappen nedan: "Skicka ansökan". Du kommer direkt därefter bli omdirigerad till Capellagårdens webbplats där du får en bekräftelse på din ansökan med vidare information / Submit your application by clicking the button below: "Send application" You will then be redirected to Capellagården's website where you will receive a confirmation of your application with further information.

När du skickar in ansökan godkänner du att Capellagården hanterar informationen enligt skolans GDPR-policy (pdf)/ When you submit the application, you agree that Capellagården handles the information according to the school's GDPR policy (pdf).

T