Cornapandemins konsekvenser
 
Det är omskakande och snabbt föränderliga tider vi lever i. Mycket av det vi tagit för givet runt omkring oss sätts plötsligt i ett nytt ljus. Samhällets strukturer likväl som vår mellanmänskliga solidaritet blir synliga och vi behöver alla ta vårt ansvar för att minska smittspridningen och de långsiktiga konsekvenserna.

Kulturbranschens redan innan sårbara ekonomiska verklighet blir för varje dag som går än mer akut. Konstnärernas Riksorganisations medlemmar är egenföretagare med mycket små marginaler och ett socialförsäkringssystem som är dåligt anpassat för vår arbetssituation. Varje inställd utställning / föreläsning / pedagogiskt uppdrag osv gräver ödesdigra hål i kassan på ett absolut direkt vis, samtidigt som osäkerheten om framtida uppdrag ger en långsiktigt mycket svårförutsägbar situation.

För att säkra att regeringen, likväl som regioner och kommuner, snabbt och effektivt vidtar åtgärder som lindrar effekterna av coronapandemin är det av största vikt att vi kan ge en så heltäckande bild som möjligt av hur detta påverkar dig som bild- och formkonstnär.

Vi ber därför alla bild- och formkonstnärer att fylla i denna enkät, i vilken vi ställer frågor om i hur hög grad din verksamhet påverkas.

Jag har redan nu via mail fått in lägesrapporter från medlemmar runt om i landet, och trots att det är tungt att höra om hur många drabbas av uteblivna intäkter så känner jag samtidigt en stark solidaritet och förståelse för det allvarliga läget. Vill du delge oss något som inte ryms i enkäten så maila mig gärna på sara.edstrom@kro.se och berätta. Ange Lägesrapport i ämnesraden.

Vi på Konstnärernas Riksorganisation är i dialog med kulturministern, arbetsmarknadsministern, socialföräkringsministern likväl som med andra aktörer inom konstbranschen. Vi agerar med en samlad röst tillsammans med med KLYS och våra systerorganisationer från andra kulturområden och presenterar konkreta förslag till både akuta och långsiktiga lösningar.

Vi kommer att hålla er uppdaterade om läget på vår hemsida och via sociala media.

Tack för att ni deltar i undersökningen!

Sara Edström
Ordförande Konstnärernas Riksorganisation
 
 
 

Question Title

* 1. Välj det alternativ som stämmer på dig

Question Title

* 2. Välj det alternativ som stämmer på dig

Question Title

* 3. Är du med i A-kassa?

Question Title

* 4. Har du förlorat ersättning från och med 1 mars 2020 direkt eller indirekt med anledning av Coronaviruset? (Om du svarar JA så kommer du få ytterligare några frågor annars kommer du direkt till sista frågan)

0 av 9 besvarad(e)
 

T