Minds enkät om äldre personers hälsa och livsvillkor

Mind arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Med den här enkäten vill vi höra hur äldre personer har det i sitt liv och sin vardag.  Svaren från dig och andra kommer vi att använda i vårt arbete med att förbättra hur äldre personer mår. Det är ett arbete som är långsiktigt. Just nu påverkar pandemin oss alla, men om möjligt vill vi gärna att dina svar också speglar hur livet kan vara under mer normala omständigheter.  Resultatet ska ingå i en rapport som kommer att finnas på vår hemsida och som du kan beställa om du vill.

Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara och du svarar helt anonymt.

Varmt tack till dig som tar dig tid att dela med dig av dina erfarenheter!
Först några frågor om dig själv

Question Title

* 4. Var är du född?

Question Title

* 5. Bor du ensam eller tillsammans med någon?

Question Title

* 6. Hur bor du?

Question Title

* 7. Din nuvarande sysselsättning? Flera val är möjliga.

Question Title

* 8. Vårdar, hjälper eller stödjer du regelbundet någon familjemedlem, vän eller granne med vardagliga sysslor, personlig omsorg eller annat stöd som behövs på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder?

Question Title

* 9. Om ja, hur många timmar i genomsnitt per vecka ger du vård, hjälp eller stöd?

Här följer några frågor om din hälsa

Question Title

* 10. Har du någon sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning som påverkar dig i din vardag?

Question Title

* 11. Hur har du haft det den senaste veckan?

  Bra Ganska bra Inte så bra Inte alls bra
Fysiskt (kroppsliga sjukdomar och funktionsnedsättning)
Psykiskt (till exempel nedstämdhet, oro, ängslan, ångest eller annan psykisk sjukdom)
Socialt (gemenskap, umgänge med andra)

Question Title

* 12. Hur ofta känner du dig

  Väldigt ofta Ganska ofta Nästan aldrig Aldrig
Tillfreds
Glad
Lycklig
Nedstämd
Orolig 
Stressad 
Ensam

Question Title

* 13. Brukar du prata med någon om hur du har det och hur du mår?

Question Title

* 14. Vad kan hindra dig från att prata med någon om hur du mår? Flera val är möjliga.

Question Title

* 15. Vem (om någon) pratar du med om hur du mår? Flera val är möjliga.

Question Title

* 16. Om du skulle må psykiskt dåligt, vet du vart du ska vända dig för att få professionell hjälp?

Här följer några frågor om din nuvarande tillvaro

Question Title

* 17. Känner du att din nuvarande tillvaro är meningsfull?

Question Title

* 18. Känner du att det är du själv som tar beslut och bestämmer över din tillvaro?

Question Title

* 19. Känner du att du är betydelsefull för någon eller några andra människor?

Question Title

* 20. Tycker du att du blir behandlad med respekt?

Question Title

* 21. Vad är det sämsta med att bli äldre?

Question Title

* 22. Vad är det bästa med att bli äldre?

Question Title

* 23. Vad gör dig lycklig?

Question Title

* 24. Här har du möjlighet att lämna ytterligare synpunkter

Har du frågor om enkäten, mejla oss på oavsettgeneration@mind.se

Längtar du efter någon att prata med? Vi är bara ett samtal bort. Ring Äldrelinjen på tel: 020-22 22 33, vardagar klockan 8-19 och helger klockan 10-16, för att prata anonymt med någon av våra utbildade volontärer.

Om du behöver hjälp med att hitta vård, ring 1177 eller besök www.1177.se.
Vid livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112
.

Mer information om vårt arbete hittar du på www.mind.se
0 av 24 besvarad(e)
 

T