Genom att svara på enkäten och ladda ner en bild på din skadade växt hjälper du FOR få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlen aminopyralid och klopyralid och vad som kan vara orsaken till att de nått fritidsodlingen. 

Vi kan komma att kontakta dig för mer information  eller om vi vill analysera din växt, näring eller jord. Så om möjligt spara din skadade växt, samt inköpta närings- och jordprodukter du använt, samt deras förpackning.
För mer information se  www.for.se eller kontakta radgivning@for.se 
Tack för att du tar dig tid och hjälper oss i detektivarbetet i denna komplexa fråga!

Question Title

* 1. Dina kontaktuppgifter
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR

Question Title

* 2. Kan vi kontakta dig för eventuella uppföljningar och följdfrågor 

Question Title

* 3. Jag har även delgett Lena Israelsson uppgifter om mina skadade växter

Question Title

* 4. Vilka är den/de växter som skadats hos dig?

Question Title

* 5. Har du tidigare haft liknande symptom på motsvarande växter?

Question Title

* 6. Bifoga bild på växt med tydliga skador, där tillväxten avstannat och bladen krullat ihop sig. Det är den växten du har i åtanke när du svarar på resterande frågor. Du ger samtidigt ditt medgivande att bilden får användas och kan komma att publiceras i tryckt och digital form.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 7. Om växten är egenodlad

Question Title

* 8. Om växten är inköpt

Question Title

* 9. Med vad har växten gödselvattnats? Fler alternativ kan anges.

Question Title

* 10. Om köpt flytande organisk näringslösning använts, ange följande i möjligaste mån

Question Title

* 11. Har du följt doseringsanvisningarna på din köpta flytande organiska näringslösning?

Question Title

* 12. Vilken jord har använts till växten? Flera alternativ kan anges.

Question Title

* 13. Om köpt jord använts, ange följande i möjligaste mån

Question Title

* 14. Med vad har du ytterligare gödslat själva jorden? Flera alternativ kan anges.

Question Title

* 15. Om köpt naturgödsel använts för att gödsla jorden, ange följande i möjligaste mån

Question Title

* 16. Vad tror du själv har orsakat växtskadan?

Question Title

* 17. Vad har du gjort för att försöka begränsa skadan?

Question Title

* 18. Hur har växten utvecklat sig efter att du upptäckte skadan?

Question Title

* 19. Finns växten kvar?

Question Title

* 20. Jag kan ta bilder av plantans fortsatta utveckling, som ni kan ta del av om de efterfrågas

Question Title

* 21. Om du redan nu har någon ny  bild som illustrerar växten fortsatta utveckling, kan du ladda upp den här. Du ger samtidigt ditt medgivande att bilden får användas och kan komma att publiceras i tryckt och digital form.

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

T