Hälsoenkät för irländsk terrier, född 2010 eller senare

Dina erfarenheter av hälsan hos din/dina irländska terrier är värdefulla för en fortsatt positiv utveckling av vår ras! Vi hoppas därför att du avsätter en stund till att svara på de drygt 30 frågorna som ingår i enkäten, och tar cirka 10 minuter att fylla i. OBS! Har du fler än en irländsk terrier fyller du i en enkät per hund. Enkäten riktar sig till hundar som är 10 år eller yngre, det vill säga födda mellan åren 2010 - 2020. 
 
För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt är enkäten anonym, det vill säga du anger inte vilken hund inmatad data kommer ifrån. Enkäten inleds med några inledande frågor på denna sida, därefter följer frågor om olika teman.
Tack för att du medverkar!

Question Title

* 1. Hundens födelseår (om hunden inte lever längre ange detta samt födelseår )

Question Title

* 2. Hundens kön

Question Title

* 3. Hur bedömer du din hunds allmänna hälsa?

Question Title

* 4. Hur använder du din hund? Flera val är möjliga.

T