1. Inside team AB

Vi är intresserade av din upplevelse av den behandling eller utredning du fått hos oss. Nedan följer ett antal frågor. Vänligen klicka på det svar som bäst stämmer överens med din uppfattning. Ditt svar är anonymt och kommer endast att användas för att utveckla vår verksamhet.

T