Question Title

* 1. Vilket bibliotek besöker du oftast?

Question Title

* 2. Om du besöker biblioteket - vad brukar du göra när du är där?

Question Title

* 3. Har du använt meröppet på Bullarens bibliotek? Om ja, hur tycker du att det fungerar?

Question Title

* 4. Vad tycker du om bibliotekets öppettider?

Question Title

* 5. Tycker du att det är lätt att hitta den information du söker om biblioteket, så som öppettider, utbud etc.?

Question Title

* 6. Hur nöjd är du som helhet med biblioteken i Tanums kommun?

Question Title

* 7. Vad tycker du är viktigast att vi förbättrar avseende biblioteken i kommunen?

Question Title

* 8. Vill du delta i utlottningen av böcker? Om ja, skriv namn och kontaktuppgift här:

T