Attention vill med enkäten få veta hur du och ditt barn uppfattar kvalitén i den vård och det stöd ditt barn får eller har fått på grund av sin/sina funktionsnedsättning/ar. 

Enkäten vänder sig till vårdnadshavare för barn och unga under 20 år som har kontakt med vård- och stödverksamheter.

Attention kommer att använda resultaten i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Om du även kan tänka dig att medverka i en intervju, fyll i dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Enkäten tar ca tio minuter att genomföra.

Sista svarsdag är 1 februari.

Tack för att du svarar på vår enkät!

Har du några frågor angående enkäten?
Kontakta då Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare:
Matilda.berglund.calais@attention.se

Psst! Är du intresserad av Attentions påverkansarbete kan du läsa mer på vår hemsida: Riksförbundet Attention - Vi påverkar

Question Title

* 1. Är du medlem i Attention?

Question Title

* 2. Kön (på dig som besvarar enkäten)

Question Title

* 3. Vilken NPF-diagnos har barnet/ungdomen? (fler svar möjliga)

Question Title

* 4. Har ditt barn andra tillkommande problem, som du känner till (fler svar möjliga)

Question Title

* 5. Barnets ålder

Question Title

* 6. Vilken sjukvårdsregion tillhör ditt barn?

T