Här kan du göra din ansökan! Tänk på att frågor markerade med asterix måste besvaras / Here you can make your application! Keep in mind that questions marked with an asterix must be answered.
Ansök senast 1 maj 2021

Question Title

* 1. Kontaktinformation

Question Title

* 2. Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Question Title

* 3. Personligt brev/Motivering, max 400 ord

Question Title

* 4. Kortfattat CV (utbildningar och arbeten)

Question Title

* 5. Bifoga slutbetyg från gymnasiet och valda intyg från övriga studier, praktik och arbete

Endast PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 6. Bifoga personbevis från Skatteverket 

Endast PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 7. Bifoga porträttbild, exempelvis passfoto

Endast PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 8. Jag har bifogat följande handlingar:

Question Title

* 9. Intresseanmälan av boende på skolan

Question Title

* 10. Övrig information till Capellagården

Skicka din ansökan genom att klicka på knappen nedan: "Skicka ansökan". Du kommer direkt därefter bli omdirigerad till Capellagårdens webbplats där du får en bekräftelse på din ansökan med vidare information / Submit your application by clicking the button below: "Send application" You will then be redirected to Capellagården's website where you will receive a confirmation of your application with further information.

När du skickar in ansökan godkänner du att Capellagården hanterar informationen enligt skolans GDPR-policy. / When you submit the application, you agree that Capellagården handles the information according to the school's GDPR policy.

T