Kursplan

OBS! Så fort vi har tillräckligt många intresseanmälningar så kommer en inbjudan till specifikt datum.
 
Kursen vänder sig till de som ansöker om kompetensprövning för att bli certifierade som sakkunnig funktionskontrollant.
 
Kursen syftar till att ge dig den kompetens om bygglagstiftningen m. m. – som krävs för att klara kompetensprövningen (certifieringsprovet).
 
För att bli certifierad krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2017:10 - OVK 3).
 
För certifiering skall det finnas ett aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd.
 
Exempel på innehåll:
• Tillämpliga delar av Plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet
• Berörda delar i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
• Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation
• Utdrag ur miljöbalken, lagen om energideklaration för byggnader och förordningen om energideklaration för byggnader
• Inneklimatfaktorer och energieffektiviseringsåtgärder i ventilationssystem

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. Företag/Organisation

Question Title

* 3. E-postadress

Question Title

* 4. Meddelande till arrangören (eventuella allergier, specialkost eller övrigt)

T