Jag anmäler härmed intresse för att medverka i projektansökan för att införa standarden Tillgänglighet genom universell utformning, EN 17161, i vår organisation.

Question Title

* 1. Min organisation heter:

Question Title

* 2. Mitt namn:

Question Title

* 3. Webbplats:

Question Title

* 4. Har organisationen erfarenhet av att arbeta med standarder?

Question Title

* 5. Om ja på föregående fråga, vilka standarder arbetar ni enligt idag?

Question Title

* 6. Är intresseanmälan förankrad i organisationens ledning?

T