Funktionsrätt Sverige har ambitionen att starta upp en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättningar genom ett Arvsfondsprojekt. Vi är därför intresserade av att få veta hur stort behovet av juridisk rådgivning är.

Frågorna 4, 5 och 6 är flervalsfrågor där ni har möjlighet att kryssa i flera alternativ. Vi önskar att ni svarar på alla frågor. Det sista avsnittet är endast riktat till förbund som redan har juridisk rådgivning.

Tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Vilket förbund företräder du?

Question Title

* 2. Hur många anställda har förbundet?

Question Title

* 3. Hur ofta får förbundet frågor från enskilda medlemmar som behöver råd eller vägledning?

Question Title

* 4. Vilken typ av hjälp efterfrågas?
Medlemmarna behöver hjälp med att:

Question Title

* 5. Hur hanterar ni eventuella juridiska frågor?

Question Title

* 6. Förutsatt att förbundet får frågor om juridik, vad handlar frågorna om?

Question Title

* 7. Är förbundet beredd att bidra ekonomiskt till strategiska domstolsprocesser?

Question Title

* 8. Är det något annat ni vill poängtera angående era medlemmars behov av juridisk rådgivning?

FRÅGOR FÖR FÖRBUND SOM REDAN HAR JURIDISK RÅDGIVNING

Question Title

* 9. Agerar ni ombud i processer för era medlemmar?

Question Title

* 10. Hur finansieras er nuvarande juridiska rådgivning?

Question Title

* 11. Hur många arbetstimmar går i genomsnitt åt till ett fall?

Question Title

* 12. Hur lång tid pågår ett ärende i genomsnitt, från ärendets början till dess att det avslutas?

T