Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar. Det borde vara en självklarhet, men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning.

Projektet Rätt från början drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden. Vi vill stärka kunskapen om universell utformning, bidra till skapandet av inkluderande miljöer och ta fram nya metoder att arbeta med universell utformning - på jobbet, i skolan och hemma i bostaden.

Genom att delta i den här enkäten hjälper du oss att få en bättre bild av vilka frågor som är viktigast att fokusera på för att skapa ett mer hållbart och universellt utformat samhälle.

Tack på förhand!

Question Title

* 1. Vilken organisation tillhör du?

Question Title

* 2. Roll

Question Title

* 3. Behöver ert förbund/er organisation ha mer kunskap om universell utformning?

Question Title

* 4. Hur kan projektet Rätt från början stödja ert arbete med universell utformning? (Du kan kryssa i flera alternativ)

Question Title

* 5. Inom vilket område upplever era medlemmar störst hinder för att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla ? (Du kan bara välja ett alternativ här, men skriv gärna i kommentarsrutan också)

Question Title

* 6. Vilka arbetsmarknadsfrågor är viktigast för era medlemmar när det gäller universell utformning? Var finns de största utmaningarna?

Question Title

* 7. Vilka frågor som gäller boende/bostadsmarknad är viktigast för era medlemmar när det gäller universell utformning?

Question Title

* 8. Vilka utbildningsfrågor tycker ni är viktigast för era medlemmar när det gäller universell utformning?

Question Title

* 9. Vill du få vårt nyhetsbrev med information om projektets aktiviteter?

Question Title

* 10. Din e-postadress (Valfritt att uppge)

Question Title

* 11. Ditt namn (Valfritt att uppge)

0 av 11 besvarad(e)
 

T