En Matmedborgare är:
någon som vill, kan och ser till att förändra livsmedelssystemet till det bättre, samt uppmuntrar andra att göra detsamma (källa).

Testa hur aktiv du är som Matmedborgare – det tar bara någon minut!
SMART INNEHÅL
De första frågorna handlar om dina matvanor. Det vi äter påverkar både miljön och hela livsmedelssystemet. Det som har störst effekt är vilka proteinkällor vi väljer samt hur ofta vi äter till exempel rött kött eller mejeriprodukter.
 
Vad är det jag äter?

Question Title

* Hur många av följande saker har du gjort regelbundet de tre senaste månaderna? Välj alla alternativ som passar in på dig!

SMART URSPRUNG
Den andra uppsättningen frågor handlar om hur uppmärksam du är på var din mat kommer från. För all mat kommer någonstans ifrån. Hur, var och av vem den odlas, föds upp eller tillverkas har stor betydelse för vårt livsmedelssystem.
 
Hur, var och av vem tillverkas den?

Question Title

* Hur många av följande saker har du gjort regelbundet de tre senaste månaderna? Välj alla alternativ som passar in på dig!

SMART ANVÄNDNING
Den tredje uppsättningen frågor handlar om hur du konsumerar och förvarar din mat samt vad du gör med det skräp som uppstår och med den mat som blir över. Det du gör hemma i ditt eget kök är nämligen en viktig del av hela livsmedelssystemet.
 
Hur köper, förvarar, använder och gör jag mig av med den?

Question Title

* Hur många av följande saker har du gjort regelbundet de tre senaste månaderna? Välj alla alternativ som passar in på dig!

SMART IDENTITET
De sista frågorna handlar om hur intresserad du är av att påverka och bidra till hur livsmedelssystemet fungerar samt hur aktivt du försöker utveckla den här sidan av dig själv.
 
Hur bidrar det här till vem jag är?

Question Title

* Hur många av följande saker har du gjort regelbundet de tre senaste månaderna? Välj alla alternativ som passar in på dig!

0 av 4 besvarad(e)
 

T