Question Title

* 1. Name of the solution you want to test together with teachers and pupils (Namn på lösningen du vill testa tillsammans med elever och lärare)?

Question Title

* 2. Target group for solution: Age/grade/subject? (Vilken ålder/årskurs/ämne är målgrupp för lösningen?)

Question Title

* 3. Short description of how your solution empower teachers and pupils. (Kortfattad beskrivning av vad lösningen möjliggör för lärare och elever):

Question Title

* 4. What is your objective for joining EdTest, how do you plan to use  feedback from teachers (Vad är ditt mål med medverkan i EdTest och hur planerad du använda feedbacken från pedagogerna):

Question Title

* 5. Link to more information (Länk till mer info):

Question Title

* 6. Additional information and comments (Övrig information eller kommentarer)?

Question Title

* 7. Contact details (Kontaktdetaljer)

T