Kursplan

OBS! Så fort vi har tillräckligt många intresseanmälningar så kommer en inbjudan till specifikt datum.
 
SSR Godkänd Besiktning är en tredagars utbildning för skorstensfejartekniker. Utbildningen riktar sig till dig som vill uppnå behörighet för besiktning av eldstäder och skorstenar enligt branschstandarden för SSR Godkänd Besiktning.
 
Kursen innehåller följande moment:
* SSR Godkänd Besiktning – en introduktion
* Bedömningsgrunder
* Installationsbesiktning – Bygglagstiftning
* CE-märkning
* Konsultbesiktningar – praxis
* Praktiska övningar
* Ritz
* Protokollering och leveransvillkor för SSR Godkänd Besiktning

Question Title

* 1. Namn

Question Title

* 2. Företag/Organisation

Question Title

* 3. E-postadress

Question Title

* 4. Meddelande till arrangören (eventuella allergier, specialkost eller övrigt)

T