Tack för att du väljer att delta i Unga Allergikers medlemsenkät 2017. Enkäten har tema fritid vilket syftar till att djupdyka i vilka svårigheter du som medlem upplever på din fritid kopplat till din astma, allergi eller överkänslighet. 

Vi ser tema fritid som en förlängning från tidigare skolfokus i projektet Tillgängligskola.nu. Skillnaden mellan dessa två teman är att de flestas fritid ser väldigt olika ut - vilket gör det svårare att generalisera vilka brister som finns, sett ur ett astma- och allergiperspektiv. Vi har, på grund av den stora bredden av fritid, valt att zooma in på fritidsaktiviteter. Vi vill, med hjälp av dina erfarenheter, lyfta fram svårigheter för att sprida kunskap. 

* 1. Ålder?

* 2. Kön?

* 3. Vilken lokalförening inom Unga Allergiker tillhör du? 

* 4. Hur många UA-aktiviteter har du varit på under 2017 (både lokalt och nationellt)?

* 5. Vad önskar du att Unga Allergiker gjorde för att du skulle vilja/kunna vara med på fler aktiviteter, både lokalt och nationellt? Ge gärna exempel.

* 6. Känner du att du som medlem har möjlighet att påverka Unga Allergikers arbete?

* 7. Hur ofta deltar du i fritidsaktiviteter utanför skolan och Unga Allergikers aktiviteter? 

* 8. Vilken typ av fritidsaktivitet ägnar du dig åt? (Det går att välja fler än ett alternativ)

* 9. Upplever du att du behövt välja bort aktiviteter på grund av din astma, allergi eller överkänslighet?

* 10. Känner du att du möter förståelse för din astma, allergi eller överkänslighet hos din omgivning?

* 11. Upplever du att ledaren/ledarna för din fritidsaktivitet tar hänsyn till din astma, allergi eller överkänslighet?

* 12. Upplever du att dina vänner tar hänsyn till din allergi, astma eller överkänslighet när du deltar i fritidsaktiviteter?

* 13. Har du upplevt utanförskap kopplat till din fritid/ fritidsaktivitet?

* 14. Vad skulle motivera dig att följa med på en friluftsaktivitet? 

* 15. Vad betyder meningsfull fritid för dig?

* 16. Finns det någon aktivitet du vill prova som du inte haft möjlighet att prova tidigare?

* 17. Finns det någon särskild anledning till att du inte provat på den ovanstående aktiviteten?

* 18. Dela gärna med dig till oss om ditt bästa tips för att ha en så rolig fritid som möjligt!

T