Enkät från projektet Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd

Tack för att du hjälper projektet Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd genom att svara på några frågor om adhd och/eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) hos äldre. Äldre med npf är i dagsläget en eftersatt grupp som det saknas mycket kunskap om. Det vill vi vara med och förändra!

Med projektet Äldrelyftet vill vi bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om äldre med adhd och/ eller annan npf, och om de behov som finns i gruppen. Både för att stärka gruppen själv men också för att förmedla kunskap till personal inom vård och omsorg. Attention vill stärka möjligheten för äldre att bli lyssnade till och få rätt vård och stöd  samt att de kan vara en påverkande kraft i  samhället.

Vi vill med projektet förmedla att:
- Adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte växer bort
- Det är aldrig försent för en utredning
- Äldres vård- och stödbehov behöver få större uppmärksamhet

Enkäten vänder sig till personer över 50 år. Den går dock ut till alla medlemmar då vi vårt register inte kan selektera på ålder och diagnos. Om du får gärna skicka den vidare om du känner till någon i din omgivning som stämmer in på målgruppen.

Obs du är anonym när du svarar på enkäten och inga uppgifter samlas in som kan identifiera vem det är som svarar.

Vänliga hälsningar
Annika von Schmalensée, Projektledare.
E-post: annika.schmalensee@attention.se

T