Screen Reader Mode Icon

Patientorganisationen HOBS - Hälsa oberoende av storlek

HOBS samlar nu in berättelser om hur människor som lever med övervikt eller obesitas har blivit bemötta inom vården. Syftet är att förbättra vårdens bemötande. Utvalda svar kommer att publiceras på vår hemsida, i sociala medier och presenteras vid våra möten med hälso- och sjukvården. Svaren kan komma att användas i sin helhet, eller så kan delar citeras. Resultatet av enkäten kommer även att sammanställas och analyseras. Du är helt anonym.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta charlotte.ovesson@hobs.se.
0 av 2 besvarad(e)
 

T