Information om anmälan

Anmälan är obligatorisk och bindande, anmäl en person per gång. Sista anmälningsdagen är måndagen den 10 februari 2020.
 
Genom att du anmäler dig till arrangemanget samtycker du till:
  • att det angivna namnet, organisationen och orten finns med på en deltagarförteckning som kommer att finnas tillgänglig i pappersform för deltagarna på arrangemanget.
  • att de angivna personuppgifterna behandlas och sparas elektroniskt


Brottsoffermyndigheten kommer inte att sälja vidare dina personuppgifter till en tredje part, uppgifterna lämnas bara ut om det krävs enligt lag. Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information.

Tryck på "nästa" för att komma vidare.

T