Månadens fråga

OOOPS - har du hamnat fel? Om du vill läsa nyheten "Ny skog blir snabbt kolsänka"  klicka här! Vi beklagar fellänkningen.

Question Title

stugturism
Är mångbruk lösningen?
Kostnaderna stiger och lönsamheten minskar i småskaligt skogsbruk – kan annat än traditionellt virke bli räddningen? 
I så fall vad? Turism och fritid? Alternativa produkter? Egen förädling?
Men hur långt räcker turisterna? Fungerar mångbruk egentligen bara för några?
Överväger du själv andra intäktskällor än virke? Vilka?
Svara på månadens fråga!

Bilden: De satsar på turism och arkitektritade stugor – läs mer i SKOGEN nr 12. (Foto: Ulla Sundin Beck)
 
 

Question Title

* 1. Är mångbruk lösningen?

Question Title

* 2.

Du kan komma att citeras i tidningen SKOGEN. Lämna gärna ditt namn eller signatur, tack!

Bra synpunkter vill vi ibland gå vidare med, lämna e-post eller tel.nr så att vi kan kontakta dig. 

T