Rapport över ”European Demolition Industry” (Europeiska rivningsbranschen)

Denna undersökning innehåller olika frågor beroende på din aktivitet på rivningsmarknaden:

· Frågor för rivningsentreprenörer (14 frågor)

· Frågor för tillverkare/återförsäljare inom rivningsbranschen (7 frågor)

Vad är det här?

EDA:s ledning har utarbetat en undersökning online – som har översatts till flera språk – för att ställa samman rapporten över ”European Demolition Industry” (Europeiska rivningsbranschen).

Varför?

Målet för initiativet är att få direkt återkoppling från företagen och yrkesgrupperna inom branschen för att få en bättre förståelse av trenderna på marknaden och några av prognoserna av vad som kan förväntas.

Hur?

Denna undersökning kommer att genomföras helt och hållet online med specifika verktyg i marknadsundersökande syfte.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och andra gällande lagar och förordningar, är denna undersökning fullständigt anonym, och ingen kommer att kunna veta vem som svarar vad.

Endast ett frågeformulär per företag behövs.

När?

Frågeformuläret kommer att vara öppet från 1 april till 30 april 2021.

Det förväntade utgivningsdatumet för rapporten över ”European Demolition Industry” (Europeiska rivningsbranschen) är juni 2021.

Vad får jag i gengäld?

Som en belöning för ditt samarbete kommer EDA efter studien är avslutad att ge er gratis åtkomst online till hela rapporten med alla sammanställda data.

Kan jag dela den?

Ja. Skicka den här sidan till så många företag som möjligt. Det kommer att göra att undersökningen blir mer exakt och relevant. Det spelar ingen roll om de är medlemmar i EDA eller inte. Undersökningen är öppen för alla som är relaterade till rivning i Europa.

Question Title

* 1. Vilken är ditt företags huvudaktivitet?

Question Title

* 2. Var utvecklar ni era aktiviteter i huvudsak som ett specialiserat företag? 

Question Title

* 3. Vilken omsättning hade ditt företag 2020, relaterat till rivnings- och/eller återvinningsaktiviteter? 

Question Title

* 4. Er omsättningsförändring för aktiviteter relaterade till: 

  Betydlig minskning
(mer än -15%)
Måttlig minskning
(-15% till -5%)
Stabil
(-5% till +5%)
Måttlig ökning
(+5% till +15%)
Betydlig ökning
(mer än +15%)
Rivning
Resultat 2020
Rivning
Prognos 2021
Återvinnings- och avfallshantering
Resultat 2020
Återvinnings- och avfallshantering
Prognos 2021

Question Title

* 5. Under 2020, hur fördelade sig andelarna av er omsättning från:

 

  Under 10% 11 % till 25 % 26 % till 50 % Mer än 50% Ej tillämpligt
Rivning (stadsmiljö, industriell, skrotning…)
Sanering (asbests och andra farliga ämnen)
Avfallshantering (sortering, transport, återvinning…)
Övriga aktiviteter

Question Title

* 6. Hur många anställda hade ditt företag under 2020, relaterat till rivnings- och/eller återvinningsaktiviteter? 

 

Question Title

* 7. Förändring av er arbetsstyrka, relaterat till rivnings- och/eller återvinningsaktiviteter: 

  Betydlig minskning
(mer än -15%)
Måttlig minskning
(-15% till -5%)
Stabil
(-5% till +5%)
Måttlig ökning
(+5% till +15%)
Betydlig ökning
(mer än +15%)
Resultat 2020
Prognos 2021

Question Title

* 8. Investering i utbildning för er arbetsstyrka, relaterat till rivnings- och/eller återvinningsaktiviteter:

  Betydlig minskning
(mer än -15%)
Måttlig minskning
(-15% till -5%)
Stabil
(-5% till +5%)
Måttlig ökning
(+5% till +15%)
Betydlig ökning
(mer än +15%)
Resultat 2020
Prognos 2021

Question Title

* 9. Under 2020, av alla projekt innefattande rivning och/eller avfallshantering som ni genomförde, hur stor andel av projekten genomförde ni som underentreprenör?:

Question Title

* 10. I genomsnitt, hur många anbud fick du göra under 2020 för att få ett kontrakt för rivnings- och/eller avfallshantering? 

Question Title

* 11. Hur stor andel av den utrustning (transportfordon, fästanordningar och andra hjälpmedel) som regelbundet används av företaget är din egen (köpt eller långtidshyrd)? 

Question Title

* 12. Under 2020, vilken har varit användningsgraden av din utrustning (transportfordon, fästanordningar och andra hjälpmedel) för aktiviteter relaterade till rivning?

Question Title

* 13. Er investeringsförändring (maskiner, utrustning och förbrukningsartiklar), relaterat till rivnings- och/eller återvinningsaktiviteter:

  Betydlig minskning
(mer än -15%)
Måttlig minskning
(-15% till -5%)
Stabil
(-5% till +5%)
Måttlig ökning
(+5% till +15%)
Betydlig ökning
(mer än +15%)
Resultat 2020
Prognos 2021

Question Title

* 14. Ange alla eventuella kommentarer som du vill lämna här:

VIKTIGT!

Tack för din tid och ditt samarbete, undersökningen är nu slutförd.

Som belöning för ditt stöd, kommer EDA ge er gratis åtkomst online till rapporten över ”European Demolition Industry” (Europeiska rivningsbranschen) 2021.

Din e-postadress är inte på något sätt kopplad till data som du har skickat in förut.

Det förväntade utgivningsdatumet för rapporten över ”European Demolition Industry” (Europeiska rivningsbranschen) är juni 2021.
 
0 av 14 besvarad(e)
 

T