Hej!

Non-Silence Generation, ett projekt som drivs av Fryshuset och Raoul Wallenberg Academy, vill veta mer om vad du tycker och tänker kring den rådande corona-situationen och hur det påverkar dig.

Resultatet av den här undersökningen kommer sammanfattas i en rapport som kommer spridas till viktiga aktörer som kan förbättra samhället för unga. 

Enkäten tar 3-5 minuter att fylla i.
Tusen tack för att du deltar och gör din röst hörd! 

Question Title

* 1. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 3. Hur skulle du säga att coronapandemin har påverkat ditt välmående?

Question Title

* 4. Har du upplevt något av följande besvär?

Question Title

* 5. Är du aktiv i en eller flera föreningar? (Exempel: spelar fotboll i en förening, är engagerad i elevkåren, är styrelseledamot eller stödmedlem i någon organisation som till exempel Rädda Barnen)

Question Title

* 6. Om du är aktiv i en eller flera föreningar, har ditt engagemang påverkats av coronapandemin? Exempelvis genom att enstaka aktiviteter blivit inställda eller att det inte varit någon verksamhet.

Question Title

* 7. Om du inte är aktiv i en eller flera föreningar, skulle du vilja engagera dig i en förening?

Question Title

* 8. Hur skulle du säga att din vilja att engagera dig i en förening har påverkats av coronapandemin?

Question Title

* 9. Om du är engagerad i en förening, hur skulle du säga att ditt engagemang har förändrats under coronapandemin?

Question Title

* 10. Om du är engagerad, vad skulle du behöva för att öka motivationen i ditt nuvarande engagemang?

Question Title

* 11. Hur ser du på framtiden? Placera dig själv på skalan.

Question Title

* 12. Har coronapandemin gjort att du oroar dig för framtiden mer än innan?

Question Title

* 13. Tror du att coronapandemin kommer att förändra hur du umgås med vänner och familj i framtiden?

Question Title

* 14. Tror du att coronapandemin kommer att påverka dina möjligheter att förändra något i samhället?

T