SurveyMonkey logo with text in alt

Välj en plan som passar dig

SUPER-årsplan

119 US$/månad

1 428 US$ faktureras årligen

 • Obegränsat antal enkäter
  Antal enkäter
  Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
 • Obegränsat antal frågor per enkät
  Frågor per enkät
  En del av våra planer har en gräns för hur många frågor du kan skicka i varje enkät. Du kan skapa och skicka så många enkäter du vill med alla planer.
 • 40 000 svar per år**
  Antal svar
  Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
 • Support dygnet runt via e-post
  Support dygnet runt via e-post
  Vi erbjuder support dygnet runt för alla kunder. E-post från EXTRA- och SUPER-kunder prioriteras. SUPER-kunder har också tillgång till telefonsupport.
 • Frågetävlingar med anpassad feedback
  Frågetävlingar
  Skapa enkelt tester och utvärderingar med automatisk poängsättning för anställda, kunder, studenter med mera. Du kan välja om du vill att deltagarna ska se sitt resultat när de har genomfört frågetävlingen. Du kan också visa rankning, segmentera svarsdata och få statistik för resultaten.
 • Dataexport (CSV, PDF, PPT, XLS)
  Dataexporter
  Skapa och skriv ut anpassade diagram och rapporter snabbt och enkelt. Du kan ladda ner enkätresultat i flera olika filformat, bland annat CSV, PDF, PPT och XLS. SPSS-export för EXTRA- och SUPER-medlemmar.
 • Överhoppslogik, fråge- och svarsminne
  Anpassade enkäter
  Få fler sätt att anpassa enkäten till varje enskild svarande. Använd överhoppslogik för att skapa anpassade vägar genom en enkät baserat på svaren från varje enskild svarande. Med fråge- och svarsminne kan du infoga svarstext från en fråga i en annan fråga på en sida längre fram i enkäten.
 • Textanalys
  Avancerad enkätanalys
  Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
 • Anpassad logotyp, färg och enkätadress
  Anpassade enkäter
  Anpassa enkätens utseende genom att lägga till en logotyp, välja färger och typsnitt och lägga upp bilder. Skapa och spara anpassade teman för att snabbt bygga enkäter med ditt eget varumärke. Du kan också ändra den sista delen av enkätens webbadress. Exempel: www.surveymonkey.com/s/din-enkät
 • Avancerade dataexporter (SPSS)
  Avancerade dataexporter
  Ladda ner enkätresultaten till SPSS och till CSV-, PDF-, PPT- och XLS-format. Du kan också snabbt och enkelt skapa och skriva ut anpassade diagram och rapporter.
 • A/B-testning, randomisering, kvoter
  Frågetyp för A/B-test
  Genomför A/B-tester och tester för att upptäcka partiska svar genom att slumpmässigt segmentera svarandena så att de ser olika bilder eller text.
 • Anpassade variabler
  Anpassade variabler
  Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
 • Ta emot betalningar
  Ta emot betalningar
  Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
 • Filöverföring
  Filöverföring
  Låt svarande ladda upp en fil tillsammans med sina enkätsvar. Du kan lägga till upp till 20 frågor med filöverföring per enkät.
 • SurveyMonkey Industry Benchmarks
  SurveyMonkey Industry Benchmarks
  Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.
 • Enkäter på flera språk
  Enkäter på flera språk
  Nå alla på det språk de helst använder. Lägg till flera språk i en enkät och analysera alla resultat tillsammans som en datauppsättning.
 • Datavisualisering med klickkarta
  Datavisualisering med klickkarta
  Samla in feedback om en bild genom att spåra var och hur många svarande som klickar på den. När du analyserar och presenterar resultat kan du se varje klick som en punkt, så att det blir tydligt vilka områden som är mest intressanta för din målgrupp.
 • Attitydanalys
  Attitydanalys
  Vi markerar automatiskt sms-svar som positiva, neutrala eller negativa, för att avslöja känslorna bakom det folk svarar.
 • Svarskvalitet
  Svarskvalitet
  Svarskvalitet använder maskininlärning för att skanna enkätresultat och identifiera svar av dålig kvalitet.
 • Korstabeller
  Korstabeller
  Gör avancerade jämförelser mellan flera frågor, identifiera statistiskt signifikanta skillnader och dela korstabellrapporten med vem du vill.
 • Obegränsat antal regler för filtrering och jämförelser, datatrender
  Regler för filtrering och jämförelser
  Använd regler för filtrering och jämförelser för att segmentera data och hitta dolda trender. Med en BAS-plan kan du använda och spara en regel för dina data, och med betalda planer kan du spara och använda ett obegränsat antal regler. Med datatrender kan du se hur dina resultat har förändrats över tid.
 • Avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering
  Avancerad enkätlogik
  Förbättra dina enkätdata med avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering, kvoter med mera. Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
 • Enkäter utan varumärken
  Enkäter utan varumärken
  Anpassa dina enkäter helt efter eget val och använd ditt eget varumärke. Ta bort SurveyMonkey-sidfoten från dina enkäter, ändra domänen för din enkätlänk till research.net och omdirigera deltagarna till din webbplats när enkäten har slutförts.

EXTRA-årsplan

39 US$/månad

468 US$ faktureras årligen

 • Obegränsat antal enkäter
  Antal enkäter
  Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
 • Obegränsat antal frågor per enkät
  Frågor per enkät
  En del av våra planer har en gräns för hur många frågor du kan skicka i varje enkät. Du kan skapa och skicka så många enkäter du vill med alla planer.
 • 15 000 svar per år**
  Antal svar
  Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
 • Support dygnet runt via e-post
  Support dygnet runt via e-post
  Vi erbjuder support dygnet runt för alla kunder. E-post från EXTRA- och SUPER-kunder prioriteras. SUPER-kunder har också tillgång till telefonsupport.
 • Frågetävlingar med anpassad feedback
  Frågetävlingar
  Skapa enkelt tester och utvärderingar med automatisk poängsättning för anställda, kunder, studenter med mera. Du kan välja om du vill att deltagarna ska se sitt resultat när de har genomfört frågetävlingen. Du kan också visa rankning, segmentera svarsdata och få statistik för resultaten.
 • Dataexport (CSV, PDF, PPT, XLS)
  Dataexporter
  Skapa och skriv ut anpassade diagram och rapporter snabbt och enkelt. Du kan ladda ner enkätresultat i flera olika filformat, bland annat CSV, PDF, PPT och XLS. SPSS-export för EXTRA- och SUPER-medlemmar.
 • Överhoppslogik, fråge- och svarsminne
  Anpassade enkäter
  Få fler sätt att anpassa enkäten till varje enskild svarande. Använd överhoppslogik för att skapa anpassade vägar genom en enkät baserat på svaren från varje enskild svarande. Med fråge- och svarsminne kan du infoga svarstext från en fråga i en annan fråga på en sida längre fram i enkäten.
 • Textanalys och statistisk signifikans
  Avancerad enkätanalys
  Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
 • Anpassad logotyp, färg och enkätadress
  Anpassade enkäter
  Anpassa enkätens utseende genom att lägga till en logotyp, välja färger och typsnitt och lägga upp bilder. Skapa och spara anpassade teman för att snabbt bygga enkäter med ditt eget varumärke. Du kan också ändra den sista delen av enkätens webbadress. Exempel: www.surveymonkey.com/s/din-enkät
 • Avancerade dataexporter (SPSS)
  Avancerade dataexporter
  Ladda ner enkätresultaten till SPSS och till CSV-, PDF-, PPT- och XLS-format. Du kan också snabbt och enkelt skapa och skriva ut anpassade diagram och rapporter.
 • A/B-testning, randomisering, kvoter
  Frågetyp för A/B-test
  Genomför A/B-tester och tester för att upptäcka partiska svar genom att slumpmässigt segmentera svarandena så att de ser olika bilder eller text.
 • Anpassade variabler
  Anpassade variabler
  Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
 • Ta emot betalningar
  Ta emot betalningar
  Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
 • Filöverföring
  Filöverföring
  Låt svarande ladda upp en fil tillsammans med sina enkätsvar. Du kan lägga till upp till 20 frågor med filöverföring per enkät.
 • SurveyMonkey Industry Benchmarks
  SurveyMonkey Industry Benchmarks
  Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.

STANDARD-månadsplan

99 US$/månad

 • Obegränsat antal enkäter
  Antal enkäter
  Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
 • Obegränsat antal frågor per enkät
  Frågor per enkät
  En del av våra planer har en gräns för hur många frågor du kan skicka i varje enkät. Du kan skapa och skicka så många enkäter du vill med alla planer.
 • 1 000 svar per månad**
  Antal svar
  Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
 • Support dygnet runt via e-post
  Support dygnet runt via e-post
  Vi erbjuder support dygnet runt för alla kunder. E-post från EXTRA- och SUPER-kunder prioriteras. SUPER-kunder har också tillgång till telefonsupport.
 • Frågetävlingar med anpassad feedback
  Frågetävlingar
  Skapa enkelt tester och utvärderingar med automatisk poängsättning för anställda, kunder, studenter med mera. Du kan välja om du vill att deltagarna ska se sitt resultat när de har genomfört frågetävlingen. Du kan också visa rankning, segmentera svarsdata och få statistik för resultaten.
 • Dataexport (CSV, PDF, PPT, XLS)
  Dataexporter
  Skapa och skriv ut anpassade diagram och rapporter snabbt och enkelt. Du kan ladda ner enkätresultat i flera olika filformat, bland annat CSV, PDF, PPT och XLS. SPSS-export för EXTRA- och SUPER-medlemmar.
 • Endast överhoppslogik
  Anpassade enkäter
  Få fler sätt att anpassa enkäten till varje enskild svarande. Använd överhoppslogik för att skapa anpassade vägar genom en enkät baserat på svaren från varje enskild svarande. Med fråge- och svarsminne kan du infoga svarstext från en fråga i en annan fråga på en sida längre fram i enkäten.
 • Textanalys
  Avancerad enkätanalys
  Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
 • **0,15 US$ per ytterligare svar. SurveyMonkey Audience-svar säljs separat

SurveyMonkey Audience ger tillgång till betalfunktioner

Få enkätsvar från hela världen på några minuter med SurveyMonkey Audience

Inrikta dig på de personer du vill höra från, baserat på specifika attribut som land, kön, ålder, inkomst, anställningsstatus med mera.

Avancerad enkätdesign och analysfunktioner ingår i priset på ditt Audience-projekt.

 • Obegränsat antal enkäter
 • 50 frågor per enkät
 • Obegränsat antal svar
 • Support dygnet runt via e-post
 • Anpassade färger och enkätadress
 • Dataexport (CSV, PDF, PPT, XLS)
 • Överhoppslogik
 • Fråge- och svarminne
 • Filöverföring
 • Text och bilder för A/B-test
 • Dölj SurveyMonkey-sidfot
 • Enkäter på flera språk

Behöver du bara grundfunktionerna? Kom igång gratis.

SE ALLA PLANFUNKTIONER

Mer om planer och priser

Ja! Vi har rabatterade priser för studerande och lärare. Se priser
Våra Enterprise-planer har HIPAA-efterlevnad, avancerad säkerhet och adminfunktioner för bättre styrning och kontroll. Kontakta försäljningsteamet
Du får rabatt när du registrerar dig för teamplaner för tre eller fler personer. Med teamplanerna EXTRA (team) och SUPER (team) sparar du 30 % eller mer jämfört med individuella planer och får dessutom tillgång till extra samarbetsfunktioner. Se priser