SurveyMonkey logo with text in alt

Rabatter för studenter och lärare

Du måste ha ett giltigt student-, personal- eller fakultets-ID för att få rabatterade priser. Är du inte berättigad till den här rabatten? Visa priser

SUPER-årsplan

70 US$/månad

119 US$/månad

840 US$ faktureras årligen

Enkätfunktioner
Antal enkäter?
Antal enkäter
Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
OBEGRÄNSAT
Frågor per enkät
OBEGRÄNSAT
Antal svar?
Antal svar
Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
40 000 svar per år**
Få svar via webben, sociala medier, QR-kod och e-post
Antal insamlare?
Antal insamlare
Insamlare är olika sätt att skicka enkäter till svarande. Exempel på olika typer av insamlare är webblänkar, e-post och inbäddning på din webbplats.
OBEGRÄNSAT
Webbaserade enkäter i popupfönster
Spåra e-postsvar
Mobilappar för iOS och Android?
Mobilappar för iOS och Android
Få tillgång till alla funktioner du behöver för att skapa en enkät, samla in svar och analysera resultatet med den kostnadsfria SurveyMonkey-appen för iOS och Android.
Återkommande enkäter?
Återkommande enkäter
Med återkommande enkäter är det lätt att samla in nya resultat för samma enkät varje vecka, månad eller kvartal. Vi skickar nya enkätlänkar till dig via e-post så fort de är klara att användas, så det enda du behöver göra är att kopiera varje ny länk och skicka den till de svarande. Filtrera resultaten efter varje förekomst för att se hur svaren ändras över tid.
Ta emot betalningar?
Ta emot betalningar
Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
Kioskläge: Inaktivitetstimer?
Kioskläge: Inaktivitetstimer
När en enkät är inaktiv under en tidslängd som du väljer går den tillbaka till början, inför nästa person. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Kioskläge: lösenkod?
Kioskläge: lösenkod
Håll enheten säker med en lösenkod som måste anges för att gå ur enkäten. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Teamsamarbete
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet?
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. När du köper en plan med minst tre användare kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till personer som endast jobbar med att analysera enkätresultat. Läs mer »
Skapa enkäter tillsammans?
Skapa enkäter tillsammans
Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
Analysera resultat tillsammans?
Analysera resultat tillsammans
Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
Delade mallar?
Delade mallar
Gör dina anpassade enkäter till standardmallar som alla i teamet kan använda.
Delade teman?
Delade teman
Dela anpassade teman med ditt team så att varumärket håller ett enhetligt utseende.
Delat bibliotek?
Delat bibliotek
Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
Snabb support
E-postsupport dygnet runt alla dagar i veckan
Snabbare e-postsupport (endast på engelska)
Telefonsupport
Teamhantering
Teamägarskap?
Teamägarskap
Välj om du eller din organisation äger alla konton i ditt SurveyMonkey-team.
Ytterligare användare?
Ytterligare användare
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. Med en teamplan kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till användare som endast fokuserar på att analysera enkätresultat. Med en Enterprise-plan kan du lägga till så många användare du behöver inom organisationen och samarbeta i stor skala.
Konsoliderad fakturering?
Konsoliderad fakturering
Få en konsoliderad faktura för hela teamet i SurveyMonkey.
Enkätbyggare
Viktiga frågetyper?
Viktiga frågetyper
Använd grundläggande frågetyper som flerval, kryssrutor, listrutor och textrutor.
Alla språk stöds?
Alla språk stöds
Skapa enkäter på valfritt språk. Du kan skriva på unicode- eller multibyte-språk och välja navigeringsknappar, hjälptext och felmeddelanden på 58 språk.
Paginering
Märkning, titlar och numrering?
Märkning, titlar och numrering
Vägled svarandena genom dina enkäter med etiketter, titlar och sidnummer på alla sidor i dina enkäter.
Expertutformade färdiga enkätmallar?
Expertutformade färdiga enkätmallar
Välj mellan över 180 enkätmallar från vårt frågebanksbibliotek. Alla mallar är certifierade av våra experter på enkätmetodik.
fler än 180
Godkända frågor i frågebanken?
Godkända frågor i frågebanken
Över 1 800 färdiga enkätfrågor (och över 180 enkätmallar) som sammanställts av experter i syfte att göra det lättare att få bra resultat.
Fullt tillgängliga enkäter som uppfyller kraven i Section 508
Matrisfrågor
Best worst scale?
Bästa/värsta-skala
Ta reda på vad folk gillar mest, vad de gillar minst och vad de tycker om allt däremellan.
Samla in kontaktinformation
Frågor med video och bild
Betygsfrågor
Frågetävlingspoäng och omedelbara resultat
Pro-versionen av frågetävlingar?
Pro-versionen av frågetävlingar
Visa anpassad feedback för korrekta, delvis korrekta och felaktiga svar när människor deltar i frågetävlingen. Visa deltagarna anpassad feedback utifrån deras totala poäng när de är klara. Med Pro-versionen av frågetävlingar kan du också skicka resultaten till deltagarna automatiskt via e-post eller exportera statistik i PDF-, XLS- och CVS-format.
Fråge- och sidöverhoppslogik?
Fråge- och sidöverhoppslogik
Skapa anpassade vägar genom enkäter som varierar utifrån den tillfrågades svar. Överhoppslogik kallas även "villkorlig branchning" eller "branchningslogik".
Matris med listrutemenyer?
Matris med listrutemenyer
Låt de svarande utvärdera flera objekt med samma mätmetoder genom att välja från en förinställd lista med svarsalternativ.
Filöverföring?
Filöverföring
Låt svarande ladda upp en fil tillsammans med sina enkätsvar. Du kan lägga till upp till 20 frågor med filöverföring per enkät.
Fråge- och sidrandomisering?
Fråge- och sidrandomisering
Minska antalet partiska svar genom att randomisera ordningen på sidorna i en enkät eller ordningen på frågorna på en sida.
Frågetyp för A/B-test?
Frågetyp för A/B-test
Genomför A/B-tester och tester för att upptäcka partiska svar genom att slumpmässigt segmentera svarandena så att de ser olika bilder eller text.
Svarskvoter?
Svarskvoter
Stäng din enkät automatiskt när du har fått alla kvalificerade svar som du behöver.
Avancerad enkätlogik?
Avancerad enkätlogik
Förbättra dina enkätdata med avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering, kvoter med mera. Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Datavisualisering med klickkarta?
Datavisualisering med klickkarta
Samla in feedback om en bild genom att spåra var och hur många svarande som klickar på den. När du analyserar och presenterar resultat kan du se varje klick som en punkt, så att det blir tydligt vilka områden som är mest intressanta för din målgrupp.
Enkäter på flera språk?
Enkäter på flera språk
Nå alla på det språk de helst använder. Lägg till flera språk i en enkät och analysera alla resultat tillsammans som en datauppsättning.
Blockrandomisering?
Blockrandomisering
Block är grupper med sidor, där varje grupp innehåller relaterade frågor om ett visst ämne som du vill undersöka. Du kan använda logik för blockrandomisering för att rotera, ändra ordningen på eller randomisera block för att minska snedvridna resultat till följd av ordningen.
Anpassning och varumärkning
Förloppsindikator
Textformatering
Lägg till din logotyp?
Lägg till din logotyp
Se till att din enkät sticker ut. Lägg till en egen bild eller logotyp och skapa personliga utskick.
Anpassade teman, färger med mera?
Anpassade teman, färger med mera
Skapa anpassade teman för att ändra din enkäts utseende. Du kan ändra färg på olika delar av enkäten och välja mellan flera olika teckensnitt.
Premiumteman?
Premiumteman
Leta bland färdigdesignade teman och välj ett som matchar enkätens innehåll. Du kan också redigera premiumteman och skapa en helt egen design med hjälp av färger, typsnitt, bilder och layout.
Anpassad SurveyMonkey-webbadress?
Anpassad SurveyMonkey-webbadress
Skriv anpassade webbadresser för enkäten, till exempel: http://www.surveymonkey.com/s/din-enkät
Visa en "tack"-sida
Visa diskvalificeringssida
Fråge- och svarminne?
Fråge- och svarminne
Använd svarandens svar på en tidigare fråga för att personalisera frågor längre fram i enkäten.
Överför svar?
Överför svar
Använd de svarandes tidigare svarsalternativ i en relaterad fråga som visas senare i enkäten. Du kan överföra antingen en svarandes markerade eller omarkerade svarsalternativ och välja att visa alla eller vissa tidigare markerade eller omarkerade svar. Svar som överförs kan inte redigeras.
Anpassade variabler?
Anpassade variabler
Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Ingen SurveyMonkey-sidfot
Omdirigering efter slutförd enkät?
Omdirigering efter slutförd enkät
Skapa en personlig upplevelse genom att omdirigera de svarande till din webbplats när de har fyllt i enkäten.
Enkäter utan varumärken?
Enkäter utan varumärken
Anpassa dina enkäter helt efter eget val och använd ditt eget varumärke. Ta bort SurveyMonkey-sidfoten från dina enkäter, ändra domänen för din enkätlänk till research.net och omdirigera deltagarna till din webbplats när enkäten har slutförts.
Analys och rapportering
Resultat i realtid
Dela enkätdata?
Dela enkätdata
Bjud in vem som helst att visa dina enkätdata.
Datatrender?
Datatrender
Visa dina resultat som en trend över tid för att upptäcka förändringar direkt.
Svarskvalitet?
Svarskvalitet
Svarskvalitet använder maskininlärning för att skanna enkätresultat och identifiera svar av dålig kvalitet.
SurveyMonkey Global Benchmarks?
SurveyMonkey Global Benchmarks
SurveyMonkey Global Benchmarks sätter dina resultat i ett större sammanhang genom att du kan jämföra dem med det globala genomsnittet. Mer specifika jämförelsedata finns att tillgå mot en extra avgift.
SurveyMonkey Industry Benchmarks?
SurveyMonkey Industry Benchmarks
Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.
Filtrera och jämför resultat?
Filtrera och jämför resultat
Filtrera dina resultat och jämför hur olika grupper svarade på frågorna i din enkät. Segmentera dina data så kan du upptäcka trender och korrelationer i dem.
Skapa anpassade diagram och rapporter
Skriv ut rapporter
Ladda ned resultat som CSV, XLS eller PDF
Ladda ned resultat i PPT-format
Ordmoln?
Ordmoln
Trender och vanliga teman i skriftliga svar lyfts fram. Ord som förekommer ofta visas större, så att du får en snabb översikt över vad de svarande tycker är viktigast.
Tagga skriftliga svar?
Tagga skriftliga svar
Tagga skriftliga svar och organisera dem efter ämne och se trender. Se andelen svar för respektive tagg.
Manuellt
Korstabeller?
Korstabeller
Gör avancerade jämförelser mellan flera frågor, identifiera statistiskt signifikanta skillnader och dela korstabellrapporten med vem du vill.
Statistisk signifikans?
Statistisk signifikans
Använd detta för att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper.
Exportera till SPSS
Svarshantering
Kräv slutförda svar
Svarsvalidering?
Svarsvalidering
Kräv att texten i enkätsvaren uppfyller krav på formatering och innehåll som du anger.
Randomisera svarsalternativ?
Randomisera svarsalternativ
Minska partiskhet genom att slumpmässigt ändra ordningen på svarsalternativen för olika svaranden.
Ange slutdatum för enkät
Visa svarandens IP-adress?
Visa svarandens IP-adress
Spara automatiskt svarandens IP-adress för att få en bättre uppfattning om vem som svarar på dina enkäter.
Registrera svarandens e-postadress?
Registrera svarandens e-postadress
Spara automatiskt svarandes e-postadresser för att spåra vem som svarar på dina enkäter eller för att följa upp något senare.
Ange max antal svar
E-postbekräftelse till svarande?
E-postbekräftelse till svarande
När du distribuerar enkäter med e-postinsamlaren kan du skicka en e-postbekräftelse till varje svarande med en kopia av deras svar.
Förbättrad säkerhet
Lösenordsskyddade enkäter
Aktivera IP-blockering
Partnerintegreringar och API:er
Skicka enkäter?
Skicka enkäter
Skicka smidigt enkäter med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG?
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG
Integrera enkäter direkt i din mobilapp för iOS eller Android.
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning?
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning
Vidta åtgärder i din app baserat på enkätsvar som samlas in via det mobila utvecklingsverktyget. Du kan till exempel be deltagarna att skriva en recension om de gett dig ett positivt betyg.
Extrahera data?
Extrahera data
Extrahera och utnyttja enkätdata effektivt med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.

EXTRA-årsplan

23 US$/månad

39 US$/månad

276 US$ faktureras årligen

Enkätfunktioner
Antal enkäter?
Antal enkäter
Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
OBEGRÄNSAT
Frågor per enkät
OBEGRÄNSAT
Antal svar?
Antal svar
Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
15 000 svar per år**
Få svar via webben, sociala medier, QR-kod och e-post
Antal insamlare?
Antal insamlare
Insamlare är olika sätt att skicka enkäter till svarande. Exempel på olika typer av insamlare är webblänkar, e-post och inbäddning på din webbplats.
OBEGRÄNSAT
Webbaserade enkäter i popupfönster
Spåra e-postsvar
Mobilappar för iOS och Android?
Mobilappar för iOS och Android
Få tillgång till alla funktioner du behöver för att skapa en enkät, samla in svar och analysera resultatet med den kostnadsfria SurveyMonkey-appen för iOS och Android.
Återkommande enkäter?
Återkommande enkäter
Med återkommande enkäter är det lätt att samla in nya resultat för samma enkät varje vecka, månad eller kvartal. Vi skickar nya enkätlänkar till dig via e-post så fort de är klara att användas, så det enda du behöver göra är att kopiera varje ny länk och skicka den till de svarande. Filtrera resultaten efter varje förekomst för att se hur svaren ändras över tid.
Ta emot betalningar?
Ta emot betalningar
Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
Kioskläge: Inaktivitetstimer?
Kioskläge: Inaktivitetstimer
När en enkät är inaktiv under en tidslängd som du väljer går den tillbaka till början, inför nästa person. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Kioskläge: lösenkod?
Kioskläge: lösenkod
Håll enheten säker med en lösenkod som måste anges för att gå ur enkäten. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Teamsamarbete
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet?
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. När du köper en plan med minst tre användare kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till personer som endast jobbar med att analysera enkätresultat. Läs mer »
Skapa enkäter tillsammans?
Skapa enkäter tillsammans
Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
Analysera resultat tillsammans?
Analysera resultat tillsammans
Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
Delade mallar?
Delade mallar
Gör dina anpassade enkäter till standardmallar som alla i teamet kan använda.
Delade teman?
Delade teman
Dela anpassade teman med ditt team så att varumärket håller ett enhetligt utseende.
Delat bibliotek?
Delat bibliotek
Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
Snabb support
E-postsupport dygnet runt alla dagar i veckan
Snabbare e-postsupport (endast på engelska)
Telefonsupport
Teamhantering
Teamägarskap?
Teamägarskap
Välj om du eller din organisation äger alla konton i ditt SurveyMonkey-team.
Ytterligare användare?
Ytterligare användare
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. Med en teamplan kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till användare som endast fokuserar på att analysera enkätresultat. Med en Enterprise-plan kan du lägga till så många användare du behöver inom organisationen och samarbeta i stor skala.
Konsoliderad fakturering?
Konsoliderad fakturering
Få en konsoliderad faktura för hela teamet i SurveyMonkey.
Enkätbyggare
Viktiga frågetyper?
Viktiga frågetyper
Använd grundläggande frågetyper som flerval, kryssrutor, listrutor och textrutor.
Alla språk stöds?
Alla språk stöds
Skapa enkäter på valfritt språk. Du kan skriva på unicode- eller multibyte-språk och välja navigeringsknappar, hjälptext och felmeddelanden på 58 språk.
Paginering
Märkning, titlar och numrering?
Märkning, titlar och numrering
Vägled svarandena genom dina enkäter med etiketter, titlar och sidnummer på alla sidor i dina enkäter.
Expertutformade färdiga enkätmallar?
Expertutformade färdiga enkätmallar
Välj mellan över 180 enkätmallar från vårt frågebanksbibliotek. Alla mallar är certifierade av våra experter på enkätmetodik.
fler än 180
Godkända frågor i frågebanken?
Godkända frågor i frågebanken
Över 1 800 färdiga enkätfrågor (och över 180 enkätmallar) som sammanställts av experter i syfte att göra det lättare att få bra resultat.
Fullt tillgängliga enkäter som uppfyller kraven i Section 508
Matrisfrågor
Best worst scale?
Bästa/värsta-skala
Ta reda på vad folk gillar mest, vad de gillar minst och vad de tycker om allt däremellan.
Samla in kontaktinformation
Frågor med video och bild
Betygsfrågor
Frågetävlingspoäng och omedelbara resultat
Pro-versionen av frågetävlingar?
Pro-versionen av frågetävlingar
Visa anpassad feedback för korrekta, delvis korrekta och felaktiga svar när människor deltar i frågetävlingen. Visa deltagarna anpassad feedback utifrån deras totala poäng när de är klara. Med Pro-versionen av frågetävlingar kan du också skicka resultaten till deltagarna automatiskt via e-post eller exportera statistik i PDF-, XLS- och CVS-format.
Fråge- och sidöverhoppslogik?
Fråge- och sidöverhoppslogik
Skapa anpassade vägar genom enkäter som varierar utifrån den tillfrågades svar. Överhoppslogik kallas även "villkorlig branchning" eller "branchningslogik".
Matris med listrutemenyer?
Matris med listrutemenyer
Låt de svarande utvärdera flera objekt med samma mätmetoder genom att välja från en förinställd lista med svarsalternativ.
Filöverföring?
Filöverföring
Låt svarande ladda upp en fil tillsammans med sina enkätsvar. Du kan lägga till upp till 20 frågor med filöverföring per enkät.
Fråge- och sidrandomisering?
Fråge- och sidrandomisering
Minska antalet partiska svar genom att randomisera ordningen på sidorna i en enkät eller ordningen på frågorna på en sida.
Frågetyp för A/B-test?
Frågetyp för A/B-test
Genomför A/B-tester och tester för att upptäcka partiska svar genom att slumpmässigt segmentera svarandena så att de ser olika bilder eller text.
Svarskvoter?
Svarskvoter
Stäng din enkät automatiskt när du har fått alla kvalificerade svar som du behöver.
Avancerad enkätlogik?
Avancerad enkätlogik
Förbättra dina enkätdata med avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering, kvoter med mera. Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Datavisualisering med klickkarta?
Datavisualisering med klickkarta
Samla in feedback om en bild genom att spåra var och hur många svarande som klickar på den. När du analyserar och presenterar resultat kan du se varje klick som en punkt, så att det blir tydligt vilka områden som är mest intressanta för din målgrupp.
Enkäter på flera språk?
Enkäter på flera språk
Nå alla på det språk de helst använder. Lägg till flera språk i en enkät och analysera alla resultat tillsammans som en datauppsättning.
Blockrandomisering?
Blockrandomisering
Block är grupper med sidor, där varje grupp innehåller relaterade frågor om ett visst ämne som du vill undersöka. Du kan använda logik för blockrandomisering för att rotera, ändra ordningen på eller randomisera block för att minska snedvridna resultat till följd av ordningen.
Anpassning och varumärkning
Förloppsindikator
Textformatering
Lägg till din logotyp?
Lägg till din logotyp
Se till att din enkät sticker ut. Lägg till en egen bild eller logotyp och skapa personliga utskick.
Anpassade teman, färger med mera?
Anpassade teman, färger med mera
Skapa anpassade teman för att ändra din enkäts utseende. Du kan ändra färg på olika delar av enkäten och välja mellan flera olika teckensnitt.
Premiumteman?
Premiumteman
Leta bland färdigdesignade teman och välj ett som matchar enkätens innehåll. Du kan också redigera premiumteman och skapa en helt egen design med hjälp av färger, typsnitt, bilder och layout.
Anpassad SurveyMonkey-webbadress?
Anpassad SurveyMonkey-webbadress
Skriv anpassade webbadresser för enkäten, till exempel: http://www.surveymonkey.com/s/din-enkät
Visa en "tack"-sida
Visa diskvalificeringssida
Fråge- och svarminne?
Fråge- och svarminne
Använd svarandens svar på en tidigare fråga för att personalisera frågor längre fram i enkäten.
Överför svar?
Överför svar
Använd de svarandes tidigare svarsalternativ i en relaterad fråga som visas senare i enkäten. Du kan överföra antingen en svarandes markerade eller omarkerade svarsalternativ och välja att visa alla eller vissa tidigare markerade eller omarkerade svar. Svar som överförs kan inte redigeras.
Anpassade variabler?
Anpassade variabler
Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Ingen SurveyMonkey-sidfot
Omdirigering efter slutförd enkät?
Omdirigering efter slutförd enkät
Skapa en personlig upplevelse genom att omdirigera de svarande till din webbplats när de har fyllt i enkäten.
Enkäter utan varumärken?
Enkäter utan varumärken
Anpassa dina enkäter helt efter eget val och använd ditt eget varumärke. Ta bort SurveyMonkey-sidfoten från dina enkäter, ändra domänen för din enkätlänk till research.net och omdirigera deltagarna till din webbplats när enkäten har slutförts.
Analys och rapportering
Resultat i realtid
Dela enkätdata?
Dela enkätdata
Bjud in vem som helst att visa dina enkätdata.
Datatrender?
Datatrender
Visa dina resultat som en trend över tid för att upptäcka förändringar direkt.
Svarskvalitet?
Svarskvalitet
Svarskvalitet använder maskininlärning för att skanna enkätresultat och identifiera svar av dålig kvalitet.
SurveyMonkey Global Benchmarks?
SurveyMonkey Global Benchmarks
SurveyMonkey Global Benchmarks sätter dina resultat i ett större sammanhang genom att du kan jämföra dem med det globala genomsnittet. Mer specifika jämförelsedata finns att tillgå mot en extra avgift.
SurveyMonkey Industry Benchmarks?
SurveyMonkey Industry Benchmarks
Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.
Filtrera och jämför resultat?
Filtrera och jämför resultat
Filtrera dina resultat och jämför hur olika grupper svarade på frågorna i din enkät. Segmentera dina data så kan du upptäcka trender och korrelationer i dem.
Skapa anpassade diagram och rapporter
Skriv ut rapporter
Ladda ned resultat som CSV, XLS eller PDF
Ladda ned resultat i PPT-format
Ordmoln?
Ordmoln
Trender och vanliga teman i skriftliga svar lyfts fram. Ord som förekommer ofta visas större, så att du får en snabb översikt över vad de svarande tycker är viktigast.
Tagga skriftliga svar?
Tagga skriftliga svar
Tagga skriftliga svar och organisera dem efter ämne och se trender. Se andelen svar för respektive tagg.
Manuellt
Korstabeller?
Korstabeller
Gör avancerade jämförelser mellan flera frågor, identifiera statistiskt signifikanta skillnader och dela korstabellrapporten med vem du vill.
Statistisk signifikans?
Statistisk signifikans
Använd detta för att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper.
Exportera till SPSS
Svarshantering
Kräv slutförda svar
Svarsvalidering?
Svarsvalidering
Kräv att texten i enkätsvaren uppfyller krav på formatering och innehåll som du anger.
Randomisera svarsalternativ?
Randomisera svarsalternativ
Minska partiskhet genom att slumpmässigt ändra ordningen på svarsalternativen för olika svaranden.
Ange slutdatum för enkät
Visa svarandens IP-adress?
Visa svarandens IP-adress
Spara automatiskt svarandens IP-adress för att få en bättre uppfattning om vem som svarar på dina enkäter.
Registrera svarandens e-postadress?
Registrera svarandens e-postadress
Spara automatiskt svarandes e-postadresser för att spåra vem som svarar på dina enkäter eller för att följa upp något senare.
Ange max antal svar
E-postbekräftelse till svarande?
E-postbekräftelse till svarande
När du distribuerar enkäter med e-postinsamlaren kan du skicka en e-postbekräftelse till varje svarande med en kopia av deras svar.
Förbättrad säkerhet
Lösenordsskyddade enkäter
Aktivera IP-blockering
Partnerintegreringar och API:er
Skicka enkäter?
Skicka enkäter
Skicka smidigt enkäter med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG?
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG
Integrera enkäter direkt i din mobilapp för iOS eller Android.
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning?
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning
Vidta åtgärder i din app baserat på enkätsvar som samlas in via det mobila utvecklingsverktyget. Du kan till exempel be deltagarna att skriva en recension om de gett dig ett positivt betyg.
Extrahera data?
Extrahera data
Extrahera och utnyttja enkätdata effektivt med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.

STANDARD-månadsplan

70 US$/månad

99 US$/månad
Enkätfunktioner
Antal enkäter?
Antal enkäter
Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
OBEGRÄNSAT
Frågor per enkät
OBEGRÄNSAT
Antal svar?
Antal svar
Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
1 000 svar per månad**
Få svar via webben, sociala medier, QR-kod och e-post
Antal insamlare?
Antal insamlare
Insamlare är olika sätt att skicka enkäter till svarande. Exempel på olika typer av insamlare är webblänkar, e-post och inbäddning på din webbplats.
OBEGRÄNSAT
Webbaserade enkäter i popupfönster
Spåra e-postsvar
Mobilappar för iOS och Android?
Mobilappar för iOS och Android
Få tillgång till alla funktioner du behöver för att skapa en enkät, samla in svar och analysera resultatet med den kostnadsfria SurveyMonkey-appen för iOS och Android.
Återkommande enkäter?
Återkommande enkäter
Med återkommande enkäter är det lätt att samla in nya resultat för samma enkät varje vecka, månad eller kvartal. Vi skickar nya enkätlänkar till dig via e-post så fort de är klara att användas, så det enda du behöver göra är att kopiera varje ny länk och skicka den till de svarande. Filtrera resultaten efter varje förekomst för att se hur svaren ändras över tid.
Ta emot betalningar?
Ta emot betalningar
Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
Kioskläge: Inaktivitetstimer?
Kioskläge: Inaktivitetstimer
När en enkät är inaktiv under en tidslängd som du väljer går den tillbaka till början, inför nästa person. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Kioskläge: lösenkod?
Kioskläge: lösenkod
Håll enheten säker med en lösenkod som måste anges för att gå ur enkäten. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Teamsamarbete
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet?
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. När du köper en plan med minst tre användare kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till personer som endast jobbar med att analysera enkätresultat. Läs mer »
Skapa enkäter tillsammans?
Skapa enkäter tillsammans
Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
Analysera resultat tillsammans?
Analysera resultat tillsammans
Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
Delade mallar?
Delade mallar
Gör dina anpassade enkäter till standardmallar som alla i teamet kan använda.
Delade teman?
Delade teman
Dela anpassade teman med ditt team så att varumärket håller ett enhetligt utseende.
Delat bibliotek?
Delat bibliotek
Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
Snabb support
E-postsupport dygnet runt alla dagar i veckan
Snabbare e-postsupport (endast på engelska)
Telefonsupport
Teamhantering
Teamägarskap?
Teamägarskap
Välj om du eller din organisation äger alla konton i ditt SurveyMonkey-team.
Ytterligare användare?
Ytterligare användare
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. Med en teamplan kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till användare som endast fokuserar på att analysera enkätresultat. Med en Enterprise-plan kan du lägga till så många användare du behöver inom organisationen och samarbeta i stor skala.
Konsoliderad fakturering?
Konsoliderad fakturering
Få en konsoliderad faktura för hela teamet i SurveyMonkey.
Enkätbyggare
Viktiga frågetyper?
Viktiga frågetyper
Använd grundläggande frågetyper som flerval, kryssrutor, listrutor och textrutor.
Alla språk stöds?
Alla språk stöds
Skapa enkäter på valfritt språk. Du kan skriva på unicode- eller multibyte-språk och välja navigeringsknappar, hjälptext och felmeddelanden på 58 språk.
Paginering
Märkning, titlar och numrering?
Märkning, titlar och numrering
Vägled svarandena genom dina enkäter med etiketter, titlar och sidnummer på alla sidor i dina enkäter.
Expertutformade färdiga enkätmallar?
Expertutformade färdiga enkätmallar
Välj mellan över 180 enkätmallar från vårt frågebanksbibliotek. Alla mallar är certifierade av våra experter på enkätmetodik.
fler än 180
Godkända frågor i frågebanken?
Godkända frågor i frågebanken
Över 1 800 färdiga enkätfrågor (och över 180 enkätmallar) som sammanställts av experter i syfte att göra det lättare att få bra resultat.
Fullt tillgängliga enkäter som uppfyller kraven i Section 508
Matrisfrågor
Best worst scale?
Bästa/värsta-skala
Ta reda på vad folk gillar mest, vad de gillar minst och vad de tycker om allt däremellan.
Samla in kontaktinformation
Frågor med video och bild
Betygsfrågor
Frågetävlingspoäng och omedelbara resultat
Pro-versionen av frågetävlingar?
Pro-versionen av frågetävlingar
Visa anpassad feedback för korrekta, delvis korrekta och felaktiga svar när människor deltar i frågetävlingen. Visa deltagarna anpassad feedback utifrån deras totala poäng när de är klara. Med Pro-versionen av frågetävlingar kan du också skicka resultaten till deltagarna automatiskt via e-post eller exportera statistik i PDF-, XLS- och CVS-format.
Fråge- och sidöverhoppslogik?
Fråge- och sidöverhoppslogik
Skapa anpassade vägar genom enkäter som varierar utifrån den tillfrågades svar. Överhoppslogik kallas även "villkorlig branchning" eller "branchningslogik".
Matris med listrutemenyer?
Matris med listrutemenyer
Låt de svarande utvärdera flera objekt med samma mätmetoder genom att välja från en förinställd lista med svarsalternativ.
Filöverföring?
Filöverföring
Låt svarande ladda upp en fil tillsammans med sina enkätsvar. Du kan lägga till upp till 20 frågor med filöverföring per enkät.
Fråge- och sidrandomisering?
Fråge- och sidrandomisering
Minska antalet partiska svar genom att randomisera ordningen på sidorna i en enkät eller ordningen på frågorna på en sida.
Frågetyp för A/B-test?
Frågetyp för A/B-test
Genomför A/B-tester och tester för att upptäcka partiska svar genom att slumpmässigt segmentera svarandena så att de ser olika bilder eller text.
Svarskvoter?
Svarskvoter
Stäng din enkät automatiskt när du har fått alla kvalificerade svar som du behöver.
Avancerad enkätlogik?
Avancerad enkätlogik
Förbättra dina enkätdata med avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering, kvoter med mera. Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Datavisualisering med klickkarta?
Datavisualisering med klickkarta
Samla in feedback om en bild genom att spåra var och hur många svarande som klickar på den. När du analyserar och presenterar resultat kan du se varje klick som en punkt, så att det blir tydligt vilka områden som är mest intressanta för din målgrupp.
Enkäter på flera språk?
Enkäter på flera språk
Nå alla på det språk de helst använder. Lägg till flera språk i en enkät och analysera alla resultat tillsammans som en datauppsättning.
Blockrandomisering?
Blockrandomisering
Block är grupper med sidor, där varje grupp innehåller relaterade frågor om ett visst ämne som du vill undersöka. Du kan använda logik för blockrandomisering för att rotera, ändra ordningen på eller randomisera block för att minska snedvridna resultat till följd av ordningen.
Anpassning och varumärkning
Förloppsindikator
Textformatering
Lägg till din logotyp?
Lägg till din logotyp
Se till att din enkät sticker ut. Lägg till en egen bild eller logotyp och skapa personliga utskick.
Anpassade teman, färger med mera?
Anpassade teman, färger med mera
Skapa anpassade teman för att ändra din enkäts utseende. Du kan ändra färg på olika delar av enkäten och välja mellan flera olika teckensnitt.
Premiumteman?
Premiumteman
Leta bland färdigdesignade teman och välj ett som matchar enkätens innehåll. Du kan också redigera premiumteman och skapa en helt egen design med hjälp av färger, typsnitt, bilder och layout.
Anpassad SurveyMonkey-webbadress?
Anpassad SurveyMonkey-webbadress
Skriv anpassade webbadresser för enkäten, till exempel: http://www.surveymonkey.com/s/din-enkät
Visa en "tack"-sida
Visa diskvalificeringssida
Fråge- och svarminne?
Fråge- och svarminne
Använd svarandens svar på en tidigare fråga för att personalisera frågor längre fram i enkäten.
Överför svar?
Överför svar
Använd de svarandes tidigare svarsalternativ i en relaterad fråga som visas senare i enkäten. Du kan överföra antingen en svarandes markerade eller omarkerade svarsalternativ och välja att visa alla eller vissa tidigare markerade eller omarkerade svar. Svar som överförs kan inte redigeras.
Anpassade variabler?
Anpassade variabler
Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Ingen SurveyMonkey-sidfot
Omdirigering efter slutförd enkät?
Omdirigering efter slutförd enkät
Skapa en personlig upplevelse genom att omdirigera de svarande till din webbplats när de har fyllt i enkäten.
Enkäter utan varumärken?
Enkäter utan varumärken
Anpassa dina enkäter helt efter eget val och använd ditt eget varumärke. Ta bort SurveyMonkey-sidfoten från dina enkäter, ändra domänen för din enkätlänk till research.net och omdirigera deltagarna till din webbplats när enkäten har slutförts.
Analys och rapportering
Resultat i realtid
Dela enkätdata?
Dela enkätdata
Bjud in vem som helst att visa dina enkätdata.
Datatrender?
Datatrender
Visa dina resultat som en trend över tid för att upptäcka förändringar direkt.
Svarskvalitet?
Svarskvalitet
Svarskvalitet använder maskininlärning för att skanna enkätresultat och identifiera svar av dålig kvalitet.
SurveyMonkey Global Benchmarks?
SurveyMonkey Global Benchmarks
SurveyMonkey Global Benchmarks sätter dina resultat i ett större sammanhang genom att du kan jämföra dem med det globala genomsnittet. Mer specifika jämförelsedata finns att tillgå mot en extra avgift.
SurveyMonkey Industry Benchmarks?
SurveyMonkey Industry Benchmarks
Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.
Filtrera och jämför resultat?
Filtrera och jämför resultat
Filtrera dina resultat och jämför hur olika grupper svarade på frågorna i din enkät. Segmentera dina data så kan du upptäcka trender och korrelationer i dem.
Skapa anpassade diagram och rapporter
Skriv ut rapporter
Ladda ned resultat som CSV, XLS eller PDF
Ladda ned resultat i PPT-format
Ordmoln?
Ordmoln
Trender och vanliga teman i skriftliga svar lyfts fram. Ord som förekommer ofta visas större, så att du får en snabb översikt över vad de svarande tycker är viktigast.
Tagga skriftliga svar?
Tagga skriftliga svar
Tagga skriftliga svar och organisera dem efter ämne och se trender. Se andelen svar för respektive tagg.
Manuellt
Korstabeller?
Korstabeller
Gör avancerade jämförelser mellan flera frågor, identifiera statistiskt signifikanta skillnader och dela korstabellrapporten med vem du vill.
Statistisk signifikans?
Statistisk signifikans
Använd detta för att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper.
Exportera till SPSS
Svarshantering
Kräv slutförda svar
Svarsvalidering?
Svarsvalidering
Kräv att texten i enkätsvaren uppfyller krav på formatering och innehåll som du anger.
Randomisera svarsalternativ?
Randomisera svarsalternativ
Minska partiskhet genom att slumpmässigt ändra ordningen på svarsalternativen för olika svaranden.
Ange slutdatum för enkät
Visa svarandens IP-adress?
Visa svarandens IP-adress
Spara automatiskt svarandens IP-adress för att få en bättre uppfattning om vem som svarar på dina enkäter.
Registrera svarandens e-postadress?
Registrera svarandens e-postadress
Spara automatiskt svarandes e-postadresser för att spåra vem som svarar på dina enkäter eller för att följa upp något senare.
Ange max antal svar
E-postbekräftelse till svarande?
E-postbekräftelse till svarande
När du distribuerar enkäter med e-postinsamlaren kan du skicka en e-postbekräftelse till varje svarande med en kopia av deras svar.
Förbättrad säkerhet
Lösenordsskyddade enkäter
Aktivera IP-blockering
Partnerintegreringar och API:er
Skicka enkäter?
Skicka enkäter
Skicka smidigt enkäter med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG?
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG
Integrera enkäter direkt i din mobilapp för iOS eller Android.
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning?
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning
Vidta åtgärder i din app baserat på enkätsvar som samlas in via det mobila utvecklingsverktyget. Du kan till exempel be deltagarna att skriva en recension om de gett dig ett positivt betyg.
Extrahera data?
Extrahera data
Extrahera och utnyttja enkätdata effektivt med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.

BAS

0 US$

Alltid gratis

Enkätfunktioner
Antal enkäter?
Antal enkäter
Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
OBEGRÄNSAT
Frågor per enkät
10 frågor per enkät
Antal svar?
Antal svar
Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
Visa 25 svar per enkät
Få svar via webben, sociala medier, QR-kod och e-post
Endast insamling på webben och sociala medier
Antal insamlare?
Antal insamlare
Insamlare är olika sätt att skicka enkäter till svarande. Exempel på olika typer av insamlare är webblänkar, e-post och inbäddning på din webbplats.
Använd 3 insamlare per enkät
Webbaserade enkäter i popupfönster
Spåra e-postsvar
Mobilappar för iOS och Android?
Mobilappar för iOS och Android
Få tillgång till alla funktioner du behöver för att skapa en enkät, samla in svar och analysera resultatet med den kostnadsfria SurveyMonkey-appen för iOS och Android.
Återkommande enkäter?
Återkommande enkäter
Med återkommande enkäter är det lätt att samla in nya resultat för samma enkät varje vecka, månad eller kvartal. Vi skickar nya enkätlänkar till dig via e-post så fort de är klara att användas, så det enda du behöver göra är att kopiera varje ny länk och skicka den till de svarande. Filtrera resultaten efter varje förekomst för att se hur svaren ändras över tid.
Ta emot betalningar?
Ta emot betalningar
Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
Kioskläge: Inaktivitetstimer?
Kioskläge: Inaktivitetstimer
När en enkät är inaktiv under en tidslängd som du väljer går den tillbaka till början, inför nästa person. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Kioskläge: lösenkod?
Kioskläge: lösenkod
Håll enheten säker med en lösenkod som måste anges för att gå ur enkäten. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Teamsamarbete
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet?
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. När du köper en plan med minst tre användare kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till personer som endast jobbar med att analysera enkätresultat. Läs mer »
Skapa enkäter tillsammans?
Skapa enkäter tillsammans
Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
Analysera resultat tillsammans?
Analysera resultat tillsammans
Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
Delade mallar?
Delade mallar
Gör dina anpassade enkäter till standardmallar som alla i teamet kan använda.
Delade teman?
Delade teman
Dela anpassade teman med ditt team så att varumärket håller ett enhetligt utseende.
Delat bibliotek?
Delat bibliotek
Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
Snabb support
E-postsupport dygnet runt alla dagar i veckan
Snabbare e-postsupport (endast på engelska)
Telefonsupport
Teamhantering
Teamägarskap?
Teamägarskap
Välj om du eller din organisation äger alla konton i ditt SurveyMonkey-team.
Ytterligare användare?
Ytterligare användare
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. Med en teamplan kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till användare som endast fokuserar på att analysera enkätresultat. Med en Enterprise-plan kan du lägga till så många användare du behöver inom organisationen och samarbeta i stor skala.
Konsoliderad fakturering?
Konsoliderad fakturering
Få en konsoliderad faktura för hela teamet i SurveyMonkey.
Enkätbyggare
Viktiga frågetyper?
Viktiga frågetyper
Använd grundläggande frågetyper som flerval, kryssrutor, listrutor och textrutor.
Alla språk stöds?
Alla språk stöds
Skapa enkäter på valfritt språk. Du kan skriva på unicode- eller multibyte-språk och välja navigeringsknappar, hjälptext och felmeddelanden på 58 språk.
Paginering
Märkning, titlar och numrering?
Märkning, titlar och numrering
Vägled svarandena genom dina enkäter med etiketter, titlar och sidnummer på alla sidor i dina enkäter.
Expertutformade färdiga enkätmallar?
Expertutformade färdiga enkätmallar
Välj mellan över 180 enkätmallar från vårt frågebanksbibliotek. Alla mallar är certifierade av våra experter på enkätmetodik.
40 korta enkätmallar
Godkända frågor i frågebanken?
Godkända frågor i frågebanken
Över 1 800 färdiga enkätfrågor (och över 180 enkätmallar) som sammanställts av experter i syfte att göra det lättare att få bra resultat.
Fullt tillgängliga enkäter som uppfyller kraven i Section 508
Matrisfrågor
Best worst scale?
Bästa/värsta-skala
Ta reda på vad folk gillar mest, vad de gillar minst och vad de tycker om allt däremellan.
Samla in kontaktinformation
Frågor med video och bild
Betygsfrågor
Frågetävlingspoäng och omedelbara resultat
Pro-versionen av frågetävlingar?
Pro-versionen av frågetävlingar
Visa anpassad feedback för korrekta, delvis korrekta och felaktiga svar när människor deltar i frågetävlingen. Visa deltagarna anpassad feedback utifrån deras totala poäng när de är klara. Med Pro-versionen av frågetävlingar kan du också skicka resultaten till deltagarna automatiskt via e-post eller exportera statistik i PDF-, XLS- och CVS-format.
Fråge- och sidöverhoppslogik?
Fråge- och sidöverhoppslogik
Skapa anpassade vägar genom enkäter som varierar utifrån den tillfrågades svar. Överhoppslogik kallas även "villkorlig branchning" eller "branchningslogik".
Matris med listrutemenyer?
Matris med listrutemenyer
Låt de svarande utvärdera flera objekt med samma mätmetoder genom att välja från en förinställd lista med svarsalternativ.
Filöverföring?
Filöverföring
Låt svarande ladda upp en fil tillsammans med sina enkätsvar. Du kan lägga till upp till 20 frågor med filöverföring per enkät.
Fråge- och sidrandomisering?
Fråge- och sidrandomisering
Minska antalet partiska svar genom att randomisera ordningen på sidorna i en enkät eller ordningen på frågorna på en sida.
Frågetyp för A/B-test?
Frågetyp för A/B-test
Genomför A/B-tester och tester för att upptäcka partiska svar genom att slumpmässigt segmentera svarandena så att de ser olika bilder eller text.
Svarskvoter?
Svarskvoter
Stäng din enkät automatiskt när du har fått alla kvalificerade svar som du behöver.
Avancerad enkätlogik?
Avancerad enkätlogik
Förbättra dina enkätdata med avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering, kvoter med mera. Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Datavisualisering med klickkarta?
Datavisualisering med klickkarta
Samla in feedback om en bild genom att spåra var och hur många svarande som klickar på den. När du analyserar och presenterar resultat kan du se varje klick som en punkt, så att det blir tydligt vilka områden som är mest intressanta för din målgrupp.
Enkäter på flera språk?
Enkäter på flera språk
Nå alla på det språk de helst använder. Lägg till flera språk i en enkät och analysera alla resultat tillsammans som en datauppsättning.
Blockrandomisering?
Blockrandomisering
Block är grupper med sidor, där varje grupp innehåller relaterade frågor om ett visst ämne som du vill undersöka. Du kan använda logik för blockrandomisering för att rotera, ändra ordningen på eller randomisera block för att minska snedvridna resultat till följd av ordningen.
Anpassning och varumärkning
Förloppsindikator
Textformatering
Lägg till din logotyp?
Lägg till din logotyp
Se till att din enkät sticker ut. Lägg till en egen bild eller logotyp och skapa personliga utskick.
Anpassade teman, färger med mera?
Anpassade teman, färger med mera
Skapa anpassade teman för att ändra din enkäts utseende. Du kan ändra färg på olika delar av enkäten och välja mellan flera olika teckensnitt.
Premiumteman?
Premiumteman
Leta bland färdigdesignade teman och välj ett som matchar enkätens innehåll. Du kan också redigera premiumteman och skapa en helt egen design med hjälp av färger, typsnitt, bilder och layout.
Anpassad SurveyMonkey-webbadress?
Anpassad SurveyMonkey-webbadress
Skriv anpassade webbadresser för enkäten, till exempel: http://www.surveymonkey.com/s/din-enkät
Visa en "tack"-sida
Visa diskvalificeringssida
Fråge- och svarminne?
Fråge- och svarminne
Använd svarandens svar på en tidigare fråga för att personalisera frågor längre fram i enkäten.
Överför svar?
Överför svar
Använd de svarandes tidigare svarsalternativ i en relaterad fråga som visas senare i enkäten. Du kan överföra antingen en svarandes markerade eller omarkerade svarsalternativ och välja att visa alla eller vissa tidigare markerade eller omarkerade svar. Svar som överförs kan inte redigeras.
Anpassade variabler?
Anpassade variabler
Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
Ingen SurveyMonkey-sidfot
Omdirigering efter slutförd enkät?
Omdirigering efter slutförd enkät
Skapa en personlig upplevelse genom att omdirigera de svarande till din webbplats när de har fyllt i enkäten.
Enkäter utan varumärken?
Enkäter utan varumärken
Anpassa dina enkäter helt efter eget val och använd ditt eget varumärke. Ta bort SurveyMonkey-sidfoten från dina enkäter, ändra domänen för din enkätlänk till research.net och omdirigera deltagarna till din webbplats när enkäten har slutförts.
Analys och rapportering
Resultat i realtid
Dela enkätdata?
Dela enkätdata
Bjud in vem som helst att visa dina enkätdata.
Datatrender?
Datatrender
Visa dina resultat som en trend över tid för att upptäcka förändringar direkt.
Svarskvalitet?
Svarskvalitet
Svarskvalitet använder maskininlärning för att skanna enkätresultat och identifiera svar av dålig kvalitet.
SurveyMonkey Global Benchmarks?
SurveyMonkey Global Benchmarks
SurveyMonkey Global Benchmarks sätter dina resultat i ett större sammanhang genom att du kan jämföra dem med det globala genomsnittet. Mer specifika jämförelsedata finns att tillgå mot en extra avgift.
SurveyMonkey Industry Benchmarks?
SurveyMonkey Industry Benchmarks
Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.
Filtrera och jämför resultat?
Filtrera och jämför resultat
Filtrera dina resultat och jämför hur olika grupper svarade på frågorna i din enkät. Segmentera dina data så kan du upptäcka trender och korrelationer i dem.
1 filter
Skapa anpassade diagram och rapporter
Skriv ut rapporter
Ladda ned resultat som CSV, XLS eller PDF
Ladda ned resultat i PPT-format
Ordmoln?
Ordmoln
Trender och vanliga teman i skriftliga svar lyfts fram. Ord som förekommer ofta visas större, så att du får en snabb översikt över vad de svarande tycker är viktigast.
Tagga skriftliga svar?
Tagga skriftliga svar
Tagga skriftliga svar och organisera dem efter ämne och se trender. Se andelen svar för respektive tagg.
Korstabeller?
Korstabeller
Gör avancerade jämförelser mellan flera frågor, identifiera statistiskt signifikanta skillnader och dela korstabellrapporten med vem du vill.
Statistisk signifikans?
Statistisk signifikans
Använd detta för att se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper.
Exportera till SPSS
Svarshantering
Kräv slutförda svar
Svarsvalidering?
Svarsvalidering
Kräv att texten i enkätsvaren uppfyller krav på formatering och innehåll som du anger.
Randomisera svarsalternativ?
Randomisera svarsalternativ
Minska partiskhet genom att slumpmässigt ändra ordningen på svarsalternativen för olika svaranden.
Ange slutdatum för enkät
Visa svarandens IP-adress?
Visa svarandens IP-adress
Spara automatiskt svarandens IP-adress för att få en bättre uppfattning om vem som svarar på dina enkäter.
Registrera svarandens e-postadress?
Registrera svarandens e-postadress
Spara automatiskt svarandes e-postadresser för att spåra vem som svarar på dina enkäter eller för att följa upp något senare.
Ange max antal svar
E-postbekräftelse till svarande?
E-postbekräftelse till svarande
När du distribuerar enkäter med e-postinsamlaren kan du skicka en e-postbekräftelse till varje svarande med en kopia av deras svar.
Förbättrad säkerhet
Lösenordsskyddade enkäter
Aktivera IP-blockering
Partnerintegreringar och API:er
Skicka enkäter?
Skicka enkäter
Skicka smidigt enkäter med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG?
MOBILT UTVECKLINGSVERKTYG
Integrera enkäter direkt i din mobilapp för iOS eller Android.
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning?
Mobilt utvecklingsverktyg – datahämtning
Vidta åtgärder i din app baserat på enkätsvar som samlas in via det mobila utvecklingsverktyget. Du kan till exempel be deltagarna att skriva en recension om de gett dig ett positivt betyg.
Extrahera data?
Extrahera data
Extrahera och utnyttja enkätdata effektivt med hjälp av kraftfulla integreringsverktyg från andra leverantörer.

SUPER-årsplan

70 US$/månad

119 US$/månad

840 US$ faktureras årligen

EXTRA-årsplan

23 US$/månad

39 US$/månad

276 US$ faktureras årligen

STANDARD-månadsplan

70 US$/månad

99 US$/månad

BAS

0 US$

Alltid gratis

Enkätfunktioner
Antal enkäter?
Antal enkäter
Du kan skapa och skicka så många enkäter, opinionsundersökningar och frågetävlingar du vill med vilken plan som helst.
OBEGRÄNSAT
OBEGRÄNSAT
OBEGRÄNSAT
OBEGRÄNSAT
Frågor per enkät
OBEGRÄNSAT
OBEGRÄNSAT
OBEGRÄNSAT
10 frågor per enkät
Antal svar?
Antal svar
Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
40 000 svar per år**
15 000 svar per år**
1 000 svar per månad**
Visa 25 svar per enkät
Få svar via webben, sociala medier, QR-kod och e-post
Endast insamling på webben och sociala medier
Antal insamlare?
Antal insamlare
Insamlare är olika sätt att skicka enkäter till svarande. Exempel på olika typer av insamlare är webblänkar, e-post och inbäddning på din webbplats.
OBEGRÄNSAT
OBEGRÄNSAT
OBEGRÄNSAT
Använd 3 insamlare per enkät
Webbaserade enkäter i popupfönster
Spåra e-postsvar
Mobilappar för iOS och Android?
Mobilappar för iOS och Android
Få tillgång till alla funktioner du behöver för att skapa en enkät, samla in svar och analysera resultatet med den kostnadsfria SurveyMonkey-appen för iOS och Android.
Återkommande enkäter?
Återkommande enkäter
Med återkommande enkäter är det lätt att samla in nya resultat för samma enkät varje vecka, månad eller kvartal. Vi skickar nya enkätlänkar till dig via e-post så fort de är klara att användas, så det enda du behöver göra är att kopiera varje ny länk och skicka den till de svarande. Filtrera resultaten efter varje förekomst för att se hur svaren ändras över tid.
Ta emot betalningar?
Ta emot betalningar
Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
Kioskläge: Inaktivitetstimer?
Kioskläge: Inaktivitetstimer
När en enkät är inaktiv under en tidslängd som du väljer går den tillbaka till början, inför nästa person. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Kioskläge: lösenkod?
Kioskläge: lösenkod
Håll enheten säker med en lösenkod som måste anges för att gå ur enkäten. Tillgänglig i SurveyMonkey Anywhere-appen.
Teamsamarbete
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet?
Ytterligare konton för användare med fullständig behörighet
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. När du köper en plan med minst tre användare kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till personer som endast jobbar med att analysera enkätresultat. Läs mer »
Skapa enkäter tillsammans?
Skapa enkäter tillsammans
Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
Analysera resultat tillsammans?
Analysera resultat tillsammans
Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
Delade mallar?
Delade mallar
Gör dina anpassade enkäter till standardmallar som alla i teamet kan använda.
Delade teman?
Delade teman
Dela anpassade teman med ditt team så att varumärket håller ett enhetligt utseende.
Delat bibliotek?
Delat bibliotek
Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
Snabb support
E-postsupport dygnet runt alla dagar i veckan
Snabbare e-postsupport (endast på engelska)
Telefonsupport
Teamhantering
Teamägarskap?
Teamägarskap
Välj om du eller din organisation äger alla konton i ditt SurveyMonkey-team.
Ytterligare användare?
Ytterligare användare
Företagsplaner inkluderar tre användare med fullständig behörighet och du kan dessutom bjuda in fler användare med fullständig behörighet till ditt SurveyMonkey-team mot en extra avgift. Med en teamplan kan du lägga till två medarbetarplatser åt gången som ett kostnadseffektivt sätt att lägga till användare som endast fokuserar på att analysera enkätresultat. Med en Enterprise-plan kan du lägga till så många användare du behöver inom organisationen och samarbeta i stor skala.
Konsoliderad fakturering?
Konsoliderad fakturering
Få en konsoliderad faktura för hela teamet i SurveyMonkey.
Enkätbyggare
Viktiga frågetyper?
Viktiga frågetyper
Använd grundläggande frågetyper som flerval, kryssrutor, listrutor och textrutor.
Alla språk stöds?
Alla språk stöds
Skapa enkäter på valfritt språk. Du kan skriva på unicode- eller multibyte-språk och välja navigeringsknappar, hjälptext och felmeddelanden på 58 språk.
Paginering
Märkning, titlar och numrering?
Märkning, titlar och numrering
Vägled svarandena genom dina enkäter med etiketter, titlar och sidnummer på alla sidor i dina enkäter.
Expertutformade färdiga enkätmallar?
Expertutformade färdiga enkätmallar
Välj mellan över 180 enkätmallar från vårt frågebanksbibliotek. Alla mallar är certifierade av våra experter på enkätmetodik.
fler än 180
fler än 180
fler än 180
40 korta enkätmallar
Godkända frågor i frågebanken?
Godkända frågor i frågebanken
Över 1 800 färdiga enkätfrågor (och över 180 enkätmallar) som sammanställts av experter i syfte att göra det lättare att få bra resultat.