Ungdomar.se vill tillsammans med Mind ta reda på hur du har det. Vad det är som eventuellt stör dig eller gör att du känner dig nere i din vardag och vad du gör för att hantera det. Stort som smått. Svaren kommer att utgöra en viktig nulägesanalys som både Mind och Ungdomar.se kommer att använda i sin kommande verksamhet riktad till ungdomar. De kommer även att presenteras i form av en gemensam rapport i syfte att lyfta ungas röster.

Question Title

* 4. Hur mår du i/på?

  Jättebra Ganska bra Känner ibland oro och skulle vilja ha stöd på något sätt men inte vård Tror att jag behöver söka vård Har sökt vård
Skolan
Hemmet (familj)
Fritid utanför familjen
Internet och online
Jobbet

Question Title

* 5. När väljer du att prata med någon/ Brukar du prata med någon om hur du har det och hur du mår?

Question Title

* 6. Känner du att du har en vuxen person att vända dig till om du skulle vilja prata med någon?

Question Title

* 7. Vem pratar du helst med när något tynger dig?

Question Title

* 8. Varför just denna/dessa personer?

Question Title

* 9. Vem pratar du absolut inte med?

Question Title

* 10. Vad hindrar dig från att prata med den/de du absolut inte pratar med.

Question Title

* 11. Här är några påståenden. Hur väl stämmer dessa överens på dig

  Stämmer inte alls Stämmer till viss del Varken eller Stämmer rätt bra Stämmer helt
Jag trivs i skolan
Jag blir mobbad i skolan
Det går bra för mig i skolan
Jag trivs med min familj
Jag har har minst en nära vän jag känner att jag kan vara mig själv med
Jag är nöjd med min kropp
Jag oroar mig mycket för miljön
Jag tycker framtiden känns trygg
Min familj har tillräckligt mycket pengar för det vi behöver
Det är oftast ett problem i familjen att få pengarna att räcka.
Jag behöver fler vuxna att prata med.
Jag har ett jobb jag trivs med
Jag är en person många vänder sig till när de behöver prata om viktiga saker
Jag tycker det är lätt att prata med en kompis när hen mår dåligt?
Det har hänt att en kompis har pratat med mig om att hen inte vill leva längre/har tankar på att ta sitt liv.
Jag vet vad jag skall göra och vem jag skall vända mig till om jag känner att jag inte är ett tillräckligt stöd om en kompis mår dåligt.
Jag vet var mitt ansvar börjar och slutar när jag upptäcker att en kompis mår dåligt
Att prata om hur en mår kan göra saker värre
Jag väljer oftast att inte berätta om jag inte mår bra.
Jag skäms ofta när jag mår dåligt
Jag är nöjd med hur jag ser ut
Det är normalt att ha depressioner ibland.
Jag tycker mina problem är för små i jämförelse med andras för att ta upp/söka hjälp/fråga/prata med någon
Det händer att jag inte frågar hur en kompis mår för jag vet inte vad jag ska göra om hen inte mår bra.
Jag vet hur jag ska hjälpa mig själv när jag är orolig eller känner mig nedstämd.

Question Title

* 12. Hur mycket tycker du följande påverkar ditt mående?

  Gör att jag mår jätte mycket bättre Gör att jag mår bättre Gör varken till eller från Gör att jag mår sämre Gör att jag mår mycket sämre
Bra matvanor
God sömn
Att det finns vuxna jag kan prata med
Skolan
Vänskapsrelationer
Familjerelationer
Kärleksrelationer
Digitala medier
Rörelse

Question Title

* 13. Känner du att du behöver hjälp att hantera något av de områdena bättre?

  Ja absolut Ja en del Inte direkt Inte alls Vet inte
Bra matvanor
God sömn
Att det finns vuxna jag kan prata med
Skolan
Vänskapsrelationer
Familjerelationer
Kärleksrelationer
Digitala medier
Rörelse

Question Title

* 14. Vilken egenskap tycker du är den viktigaste hos vuxna när det kommer till samtal om saker du tycker är jobbiga? Rangordna från Viktigast till minst viktig

  Absolut måste Väldigt viktigt Ganska viktigt Varken eller Inte så viktigt Oviktigt
Att hen lyssnar
Att hen ger goda råd
Att hen vet var jag skall vända mig
Att hen hjälper mig att få kontakt med vården
Att hen har tid att bara prata, även om det inte är om jätteviktiga saker alltid
Att jag känner att hen bryr sig om mig

Question Title

* 15. Finns det någon annan egenskap som du tycker är viktig hos den vuxna du ska prata med?

Question Title

* 16. Vilka livsfärdigheter/lifeskills skulle du vilja ha mer kunskap om?

Question Title

* 17. Om du skulle fått ett råd av en vuxen person för två år sedan, vilket råd skulle du önska att du fått?

Question Title

* 18. Oroar du dig för konsekvenser av corona-epedemin? Om ja, vad är det du tänker på mest?

Question Title

* 19. Vilken av följande kategorier identifierar du dig med? Det går bra att kryssa i flera svarsalternativ. 

Question Title

* 20. I vilken del av världen har dina föräldrar sitt ursprung? Det går bra att vid behov kryssa i flera svarsalternativ om du har föräldrar som kommer från olika delar av världen.

Question Title

* 21. Tillhör du någon kyrka, religiöst samfund eller religion?

0 av 21 besvarad(e)
 

T