Enkät riktad till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Som ett led i Riksförbundet Attentions arbete med att skapa bättre villkor för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi regelbundet enkäter. Vi vill nu veta hur du uppfattar din situation på arbetsmarknaden.

Enkäten vänder sig till dig som har fyllt 18 år med NPF som har eller har haft ett arbete. För att kunna jämföra resultaten med en undersökning från SCB önskar vi att du fokuserar på det som hänt under de senaste fem åren.

Attention kommer använda resultaten i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Om du kan tänka dig att medverka i en intervju, fyll i dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut.

Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra.

Sista svarsdag är 20 oktober.

Tack för att du svarar på vår enkät!

Har du några frågor angående enkäten?
Kontakta då Jacqueline Treschow, kommunikatör:
Jacqueline.treschow@attention.se

Question Title

* 1. Är du medlem i Attention?

Question Title

* 2. Jag som svarar är (fler svar möjliga):

Question Title

* 3. Har du stöd via Arbetsförmedlingen

Question Title

* 4. Kön

Question Title

* 5. Vilken NPF-diagnos har du? (fler svar möjliga)

Question Title

* 6. Ålder

Question Title

* 7. Utbildning

Question Title

* 8. Hur anser du att din diagnos påverkar dina möjligheter i yrkeslivet?

Question Title

* 9. Är du öppen med att du har en NPF-diagnos när du söker jobb?

Question Title

* 10. Har du upplevt att du inte fått ett jobb som du sökt på grund av funktionsnedsättningen trots att du hade tillräckliga meriter?

Question Title

* 11. Har det under de senaste fem åren hänt att du på grund av funktionsnedsättningen blivit förbigången när du sökt en annan mer kvalificerad tjänst?

Question Title

* 12. Har det under de senaste fem åren hänt att du på grund av funktionsnedsättningen blivit behandlad på ett osakligt sätt vid lönesättning?

Question Title

* 13. Har det hänt att du inte fått, eller kunnat delta i, en utbildning som arbetsgivaren har ordnat på grund av funktionsnedsättningen?

Question Title

* 14. Har du på grund av funktionsnedsättningen blivit uppsagd eller avskedad?

Question Title

* 15. Har du upplevt att chefer eller arbetskamrater under de senaste fem åren mobbat eller trakasserat dig för att du har en funktionsnedsättning?

Question Title

* 16. Har det hänt att du under de senaste fem åren mött negativa attityder hos arbetsgivare på grund av funktionsnedsättningen?

Question Title

* 17. Vilka frågor tycker du är viktigast för Attention att driva för att skapa bättre möjligheter på arbetsmarknaden: (Svara med max 500 tecken)

Question Title

* 18. Kan du tänka dig att medverka i en intervju om de svar du lämnat? Lämna i så fall uppgifter här:

Question Title

* 19. Om du kan tänka dig att ställa upp på intervju, beskriv i så fall gärna kort din situation (max 500 tecken)

0 av 19 besvarad(e)
 

T