SurveyMonkey logo with text in alt

Välj en plan som passar dig

EXTRA (team)

25 US$användare/månad

Börjar med 3 användare, faktureras årsvis

  • Enkätdelning med detaljerad kontroll över vem som kan visa och redigera
    Skapa enkäter tillsammans
    Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
  • Samla alla kommentarer på en plats
    Kommentarsfunktion
    Bjud in andra att ge feedback på dina enkätprojekt på ett och samma ställe. Med vår kommentarsfunktion kan du dela både enkätutkast och resultat med vem du vill.
  • Låt teammedlemmar analysera, filtrera och exportera resultat
    Analysera resultat tillsammans
    Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
  • Meddela andra när du får nya svar
    Meddelanden om nya svar
    Få aviseringar om nya enkätsvar via e-post. Du kan dela meddelanden om nya svar med andra (i eller utanför teamet) förutsatt att du är enkätens ägare.
  • Delat resursbibliotek för enkäter under eget varumärke
    Delat bibliotek
    Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
  • Lägg till medarbetarplatser
    Medarbetarplatser
    När du köper en teamplan kan du lägga till medarbetarplatser som ett kostnadseffektivt sätt att inkludera fler användare som kan analysera enkätresultat. Medarbetare kan använda SurveyMonkey-funktioner men kan inte skapa eller skicka enkäter. Användare med fullständig behörighet i ditt team kan dela enkäter med medarbetare.
  • Lägg till eller överlåt konton när som helst
    Teamhantering
    Om du är huvudadministratör eller administratör för ett team kan du bjuda in fler personer till teamet och hantera befintliga konton.
  • Kostnadsfri integrering med populära samarbetsappar
    Integrering
    SurveyMonkey kan integreras med populära appar som Office 365, Google Drive och Slack, så det går lätt att använda i dina befintliga arbetsflöden.
  • 50 000 svar per år**
    Antal svar
    Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
  • Support dygnet runt via e-post
    Support dygnet runt via e-post
    Vi erbjuder support dygnet runt för alla kunder. E-post från EXTRA- och SUPER-kunder prioriteras. SUPER-kunder har också tillgång till telefonsupport.
  • Frågetävlingar med anpassad feedback
    Frågetävlingar
    Skapa enkelt tester och utvärderingar med automatisk poängsättning för anställda, kunder, studenter med mera. Du kan välja om du vill att deltagarna ska se sitt resultat när de har genomfört frågetävlingen. Du kan också visa rankning, segmentera svarsdata och få statistik för resultaten.
  • Anpassad logotyp, färg och enkätadress
    Anpassade enkäter
    Anpassa enkätens utseende genom att lägga till en logotyp, välja färger och typsnitt och lägga upp bilder. Skapa och spara anpassade teman för att snabbt bygga enkäter med ditt eget varumärke. Du kan också ändra den sista delen av enkätens webbadress. Exempel: www.surveymonkey.com/s/din-enkät
  • Överhoppslogik, fråge- och svarsminne
    Anpassade enkäter
    Få fler sätt att anpassa enkäten till varje enskild svarande. Använd överhoppslogik för att skapa anpassade vägar genom en enkät baserat på svaren från varje enskild svarande. Med fråge- och svarsminne kan du infoga svarstext från en fråga i en annan fråga på en sida längre fram i enkäten.
  • Alla dataexporter (CSV, XLS, PPT, PDF, SPSS)
    Dataexporter
    Skapa och skriv ut anpassade diagram och rapporter snabbt och enkelt. Du kan ladda ner enkätresultat i flera olika filformat, bland annat CSV, PDF, PPT och XLS. SPSS-export för EXTRA- och SUPER-medlemmar.
  • Ta emot betalningar
    Ta emot betalningar
    Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
  • Textanalys och statistisk signifikans
    Avancerad enkätanalys
    Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
  • Avancerade analysfunktioner
    Avancerad enkätanalys
    Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
  • SurveyMonkey Industry Benchmarks
    SurveyMonkey Industry Benchmarks
    Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.

SUPER (team)

75 US$användare/månad

Börjar med 3 användare, faktureras årsvis

  • Enkätdelning med detaljerad kontroll över vem som kan visa och redigera
    Skapa enkäter tillsammans
    Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
  • Samla alla kommentarer på en plats
    Kommentarsfunktion
    Bjud in andra att ge feedback på dina enkätprojekt på ett och samma ställe. Med vår kommentarsfunktion kan du dela både enkätutkast och resultat med vem du vill.
  • Låt teammedlemmar analysera, filtrera och exportera resultat
    Analysera resultat tillsammans
    Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
  • Meddela andra när du får nya svar
    Meddelanden om nya svar
    Få aviseringar om nya enkätsvar via e-post. Du kan dela meddelanden om nya svar med andra (i eller utanför teamet) förutsatt att du är enkätens ägare.
  • Delat resursbibliotek för enkäter under eget varumärke
    Delat bibliotek
    Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
  • Lägg till medarbetarplatser
    Medarbetarplatser
    När du köper en teamplan kan du lägga till medarbetarplatser som ett kostnadseffektivt sätt att inkludera fler användare som kan analysera enkätresultat. Medarbetare kan använda SurveyMonkey-funktioner men kan inte skapa eller skicka enkäter. Användare med fullständig behörighet i ditt team kan dela enkäter med medarbetare.
  • Lägg till eller överlåt konton när som helst
    Teamhantering
    Om du är huvudadministratör eller administratör för ett team kan du bjuda in fler personer till teamet och hantera befintliga konton.
  • Kostnadsfri integrering med populära samarbetsappar
    Integrering
    SurveyMonkey kan integreras med populära appar som Office 365, Google Drive och Slack, så det går lätt att använda i dina befintliga arbetsflöden.
  • 100 000 svar per år**
    Antal svar
    Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
  • Telefonsupport, samt e-postsupport dygnet runt, året runt
    Support dygnet runt via e-post
    Vi erbjuder support dygnet runt för alla kunder. E-post från EXTRA- och SUPER-kunder prioriteras. SUPER-kunder har också tillgång till telefonsupport.
  • Frågetävlingar med anpassad feedback
    Frågetävlingar
    Skapa enkelt tester och utvärderingar med automatisk poängsättning för anställda, kunder, studenter med mera. Du kan välja om du vill att deltagarna ska se sitt resultat när de har genomfört frågetävlingen. Du kan också visa rankning, segmentera svarsdata och få statistik för resultaten.
  • Anpassad logotyp, färg och enkätadress
    Anpassade enkäter
    Anpassa enkätens utseende genom att lägga till en logotyp, välja färger och typsnitt och lägga upp bilder. Skapa och spara anpassade teman för att snabbt bygga enkäter med ditt eget varumärke. Du kan också ändra den sista delen av enkätens webbadress. Exempel: www.surveymonkey.com/s/din-enkät
  • Överhoppslogik, fråge- och svarsminne
    Anpassade enkäter
    Få fler sätt att anpassa enkäten till varje enskild svarande. Använd överhoppslogik för att skapa anpassade vägar genom en enkät baserat på svaren från varje enskild svarande. Med fråge- och svarsminne kan du infoga svarstext från en fråga i en annan fråga på en sida längre fram i enkäten.
  • Alla dataexporter (CSV, XLS, PPT, PDF, SPSS)
    Dataexporter
    Skapa och skriv ut anpassade diagram och rapporter snabbt och enkelt. Du kan ladda ner enkätresultat i flera olika filformat, bland annat CSV, PDF, PPT och XLS. SPSS-export för EXTRA- och SUPER-medlemmar.
  • Ta emot betalningar
    Ta emot betalningar
    Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
  • Textanalys och statistisk signifikans
    Avancerad enkätanalys
    Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
  • Avancerade analysfunktioner
    Avancerad enkätanalys
    Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
  • SurveyMonkey Industry Benchmarks
    SurveyMonkey Industry Benchmarks
    Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.
  • Enkäter på flera språk
    Enkäter på flera språk
    Nå alla på det språk de helst använder. Lägg till flera språk i en enkät och analysera alla resultat tillsammans som en datauppsättning.
  • Attitydanalys
    Attitydanalys
    Vi markerar automatiskt sms-svar som positiva, neutrala eller negativa, för att avslöja känslorna bakom det folk svarar.
  • Datavisualisering med klickkarta
    Datavisualisering med klickkarta
    Samla in feedback om en bild genom att spåra var och hur många svarande som klickar på den. När du analyserar och presenterar resultat kan du se varje klick som en punkt, så att det blir tydligt vilka områden som är mest intressanta för din målgrupp.
  • Svarskvalitet
    Svarskvalitet
    Svarskvalitet använder maskininlärning för att skanna enkätresultat och identifiera svar av dålig kvalitet.
  • Korstabeller
    Korstabeller
    Gör avancerade jämförelser mellan flera frågor, identifiera statistiskt signifikanta skillnader och dela korstabellrapporten med vem du vill.
  • Obegränsat antal regler för filtrering och jämförelser, datatrender
    Regler för filtrering och jämförelser
    Använd regler för filtrering och jämförelser för att segmentera data och hitta dolda trender. Med en BAS-plan kan du använda och spara en regel för dina data, och med betalda planer kan du spara och använda ett obegränsat antal regler. Med datatrender kan du se hur dina resultat har förändrats över tid.
  • Avancerade verktyg för enkätlogik
    Avancerad enkätlogik
    Förbättra dina enkätdata med avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering, kvoter med mera. Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
  • Blockrandomisering
    Blockrandomisering
    Block är grupper med sidor, där varje grupp innehåller relaterade frågor om ett visst ämne som du vill undersöka. Du kan använda logik för blockrandomisering för att rotera, ändra ordningen på eller randomisera block för att minska snedvridna resultat till följd av ordningen.
  • Enkäter utan varumärken
    Enkäter utan varumärken
    Anpassa dina enkäter helt efter eget val och använd ditt eget varumärke. Ta bort SurveyMonkey-sidfoten från dina enkäter, ändra domänen för din enkätlänk till research.net och omdirigera deltagarna till din webbplats när enkäten har slutförts.
  • Omdirigering efter slutförd enkät
    Omdirigering efter slutförd enkät
    Skapa en personlig upplevelse genom att omdirigera de svarande till din webbplats när de har fyllt i enkäten.

Enterprise

Effektiva adminverktyg, integreringar och samarbetsfunktioner för din organisation.

  • Enkätdelning med detaljerad kontroll över vem som kan visa och redigera
    Skapa enkäter tillsammans
    Låt personer i ditt team visa, redigera och kommentera dina enkäter.
  • Samla alla kommentarer på en plats
    Kommentarsfunktion
    Bjud in andra att ge feedback på dina enkätprojekt på ett och samma ställe. Med vår kommentarsfunktion kan du dela både enkätutkast och resultat med vem du vill.
  • Låt teammedlemmar analysera, filtrera och exportera resultat
    Analysera resultat tillsammans
    Ge teamet tillgång till enkätresultat och exportverktyg.
  • Meddela andra när du får nya svar
    Meddelanden om nya svar
    Få aviseringar om nya enkätsvar via e-post. Du kan dela meddelanden om nya svar med andra (i eller utanför teamet) förutsatt att du är enkätens ägare.
  • Delat resursbibliotek för enkäter under eget varumärke
    Delat bibliotek
    Få tillgång till delade bilder, dokument, teman och mallar som alla i teamet kan använda.
  • Avancerade samarbetsfunktioner
    Medarbetarplatser
    När du köper en teamplan kan du lägga till medarbetarplatser som ett kostnadseffektivt sätt att inkludera fler användare som kan analysera enkätresultat. Medarbetare kan använda SurveyMonkey-funktioner men kan inte skapa eller skicka enkäter. Användare med fullständig behörighet i ditt team kan dela enkäter med medarbetare.
  • Lägg till eller överlåt konton när som helst
    Teamhantering
    Om du är huvudadministratör eller administratör för ett team kan du bjuda in fler personer till teamet och hantera befintliga konton.
  • Kostnadsfri integrering med populära samarbetsappar
    Integrering
    SurveyMonkey kan integreras med populära appar som Office 365, Google Drive och Slack, så det går lätt att använda i dina befintliga arbetsflöden.
  • Obegränsat antal enkäter och frågor
    Antal svar
    Varje plan har ett begränsat antal svar. BAS-användare måste uppgradera till en betalplan för att visa svar som överstiger svarsgränsen. För andra planer faktureras användare upp till 0,15 US$ eller motsvarande för varje svar som överstiger svarsgränsen.
  • Telefonsupport, samt e-postsupport dygnet runt, året runt
    Support dygnet runt via e-post
    Vi erbjuder support dygnet runt för alla kunder. E-post från EXTRA- och SUPER-kunder prioriteras. SUPER-kunder har också tillgång till telefonsupport.
  • Frågetävlingar med anpassad feedback
    Frågetävlingar
    Skapa enkelt tester och utvärderingar med automatisk poängsättning för anställda, kunder, studenter med mera. Du kan välja om du vill att deltagarna ska se sitt resultat när de har genomfört frågetävlingen. Du kan också visa rankning, segmentera svarsdata och få statistik för resultaten.
  • Anpassad logotyp, färg och enkätadress
    Anpassade enkäter
    Anpassa enkätens utseende genom att lägga till en logotyp, välja färger och typsnitt och lägga upp bilder. Skapa och spara anpassade teman för att snabbt bygga enkäter med ditt eget varumärke. Du kan också ändra den sista delen av enkätens webbadress. Exempel: www.surveymonkey.com/s/din-enkät
  • Överhoppslogik, fråge- och svarsminne
    Anpassade enkäter
    Få fler sätt att anpassa enkäten till varje enskild svarande. Använd överhoppslogik för att skapa anpassade vägar genom en enkät baserat på svaren från varje enskild svarande. Med fråge- och svarsminne kan du infoga svarstext från en fråga i en annan fråga på en sida längre fram i enkäten.
  • Alla dataexporter (CSV, XLS, PPT, PDF, SPSS)
    Dataexporter
    Skapa och skriv ut anpassade diagram och rapporter snabbt och enkelt. Du kan ladda ner enkätresultat i flera olika filformat, bland annat CSV, PDF, PPT och XLS. SPSS-export för EXTRA- och SUPER-medlemmar.
  • Ta emot betalningar
    Ta emot betalningar
    Ta emot kreditkortsbetalningar från de som svarar på dina enkäter med vår Stripe-integrering.
  • Textanalys och statistisk signifikans
    Avancerad enkätanalys
    Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
  • Avancerade analysfunktioner
    Avancerad enkätanalys
    Se dina data i ett större sammanhang. Se om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan svarsgrupper. Och använd textanalys för att söka efter och kategorisera öppna svar och snabbt se ofta använda ord och fraser.
  • SurveyMonkey Industry Benchmarks
    SurveyMonkey Industry Benchmarks
    Jämför dina resultat med branschreferenspunkter för att se hur du klarar dig inom branschen. Visa resultatet i sitt sammanhang för att se hur du står dig mot konkurrenterna.
  • Enkäter på flera språk
    Enkäter på flera språk
    Nå alla på det språk de helst använder. Lägg till flera språk i en enkät och analysera alla resultat tillsammans som en datauppsättning.
  • Attitydanalys
    Attitydanalys
    Vi markerar automatiskt sms-svar som positiva, neutrala eller negativa, för att avslöja känslorna bakom det folk svarar.
  • Datavisualisering med klickkarta
    Datavisualisering med klickkarta
    Samla in feedback om en bild genom att spåra var och hur många svarande som klickar på den. När du analyserar och presenterar resultat kan du se varje klick som en punkt, så att det blir tydligt vilka områden som är mest intressanta för din målgrupp.
  • Svarskvalitet
    Svarskvalitet
    Svarskvalitet använder maskininlärning för att skanna enkätresultat och identifiera svar av dålig kvalitet.
  • Korstabeller
    Korstabeller
    Gör avancerade jämförelser mellan flera frågor, identifiera statistiskt signifikanta skillnader och dela korstabellrapporten med vem du vill.
  • Obegränsat antal regler för filtrering och jämförelser, datatrender
    Regler för filtrering och jämförelser
    Använd regler för filtrering och jämförelser för att segmentera data och hitta dolda trender. Med en BAS-plan kan du använda och spara en regel för dina data, och med betalda planer kan du spara och använda ett obegränsat antal regler. Med datatrender kan du se hur dina resultat har förändrats över tid.
  • Avancerade verktyg för enkätlogik
    Avancerad enkätlogik
    Förbättra dina enkätdata med avancerad förgrening, avancerat fråge- och svarsminne, blockrandomisering, kvoter med mera. Använd anpassade variabler för att spåra data om svarande genom att skicka ett eller flera värden genom en enkätlänk och vidare till dina enkätresultat.
  • Blockrandomisering
    Blockrandomisering
    Block är grupper med sidor, där varje grupp innehåller relaterade frågor om ett visst ämne som du vill undersöka. Du kan använda logik för blockrandomisering för att rotera, ändra ordningen på eller randomisera block för att minska snedvridna resultat till följd av ordningen.
  • Enkäter utan varumärken
    Enkäter utan varumärken
    Anpassa dina enkäter helt efter eget val och använd ditt eget varumärke. Ta bort SurveyMonkey-sidfoten från dina enkäter, ändra domänen för din enkätlänk till research.net och omdirigera deltagarna till din webbplats när enkäten har slutförts.
  • Omdirigering efter slutförd enkät
    Omdirigering efter slutförd enkät
    Skapa en personlig upplevelse genom att omdirigera de svarande till din webbplats när de har fyllt i enkäten.
  • Obegränsad API-åtkomst***
    Obegränsad API-åtkomst
    Få obegränsad åtkomst till SurveyMonkey-API för att integrera enkätdata i dina mobil- och webbprogram.
  • Flexibla plantyper för flera användare
    Flexibla plantyper
    Få flexibla och anpassade plantyper som passar just din organisation.
  • HIPAA-godkända funktioner***
    Funktioner för HIPAA-uppfyllelse
    Samla in och hantera skyddade hälsouppgifter via enkäter. För att aktivera HIPAA-funktioner måste du ingå ett BAA med SurveyMonkey.
  • Anpassning och varumärkning
    Anpassning och varumärkning
    Skapa en enhetlig varumärkesupplevelse för alla enkätdeltagare och dra fördel av anpassningsfunktioner som anpassad underdomän, anpassade användarvillkor och anpassad frågebank.
  • Integrering med Salesforce, Marketo, Eloqua och Tableau***
    Integrering
    Integrera enkätdata i viktiga företagsprogram som organisationen redan använder, till exempel Salesforce, Marketo, Oracle Eloqua och Tableau.
  • Adminpanel och användarhantering
    Administratörspanel
    Få insyn i teamets aktiviteter. Visa användningsstatistik, till exempel hur många enkäter varje användare har i sitt konto och när de senast loggade in. Du kan också förhandsgranska enkäter i varje konto.
  • Kontokontroll och migrering
    Kontroll av konto
    Automatisera användarintroduktioner. Gör det enkelt för nya användare att registrera sig eller flytta över befintliga användare till organisationens SurveyMonkey Enterprise-konto.
  • Förbättrade funktioner för styrning och säkerhet
    Styrning och säkerhet
    Få tillgång till en mängd funktioner för styrning och säkerhet, bland annat enkel inloggning för användarautentisering, datakryptering, åtkomstkontroller, SSAE-16 SOC II-kompatibla datacenter och mycket mer.
  • Enkel inloggning
    Enkel inloggning
    Kontrollera tillgången till SurveyMonkey inom hela organisationen och utforma autentiseringspolicyer för ökad säkerhet och styrning.
  • Aktivitetsspårning via granskningsloggar
    Teamaktivitet
    Spåra all användaraktivitet i företagets Enterprise-konto, till exempel användarinloggningar, skapade enkäter, enkätdelning, enkätexporter med mera. Du kan också söka i och filtrera granskningsloggar.
  • Egen kundrelationsansvarig***
    KUNDFRAMGÅNGAR
    Få en egen kundrelationsansvarig som hjälper till med introduktion för nya användare, utbildning av användare och implementering av bästa praxis för att se till att organisationen får ut så mycket som möjligt av SurveyMonkey-plattformen.
  • * Priserna som visas motsvarar en rabatt på 30 % eller mer per användare och månad jämfört med individuella EXTRA- och SUPER-planer
  • **0,15 US$ per ytterligare svar. SurveyMonkey Audience-svar säljs separat
  • ***Tilläggsfunktioner för Enterprise-planen måste köpas separat

SurveyMonkey Audience ger tillgång till betalfunktioner

Få enkätsvar från hela världen på några minuter med SurveyMonkey Audience

Inrikta dig på de personer du vill höra från, baserat på specifika attribut som land, kön, ålder, inkomst, anställningsstatus med mera.

Avancerad enkätdesign och analysfunktioner ingår i priset på ditt Audience-projekt.

  • Obegränsat antal enkäter
  • 50 frågor per enkät
  • Obegränsat antal svar
  • Support dygnet runt via e-post
  • Anpassade färger och enkätadress
  • Dataexport (CSV, PDF, PPT, XLS)
  • Överhoppslogik
  • Fråge- och svarminne
  • Filöverföring
  • Text och bilder för A/B-test
  • Dölj SurveyMonkey-sidfot
  • Enkäter på flera språk

Behöver du bara grundfunktionerna? Kom igång gratis.

SE ALLA PLANFUNKTIONER

Mer om planer och priser

Ja! Vi har rabatterade priser för studerande och lärare. Se priser
Våra Enterprise-planer har HIPAA-efterlevnad, avancerad säkerhet och adminfunktioner för bättre styrning och kontroll. Kontakta försäljningsteamet
Du får rabatt när du registrerar dig för teamplaner för tre eller fler personer. Med teamplanerna EXTRA (team) och SUPER (team) sparar du 30 % eller mer jämfört med individuella planer och får dessutom tillgång till extra samarbetsfunktioner. Se priser