Automate.io

Connect SurveyMonkey with 80+ apps. Transfer survey responses, create workflows.

Utvecklad av Automate.io

Automate.io allows you to integrate SurveyMonkey with 80+ apps.

Transfer survey response data to your desired apps the way you want. Create automated workflows that run on a new response.

Apps you can connect

Some of the popular apps you can connect: 

and many others.

Use cases

Here are some popular use cases for between SurveyMonkey and other apps

Features

3
Perform automated tasks (in other apps) when there is a new survey response
3
Run a workflow across your apps on a new response
3
Connect with 80+ popular apps
3
Free plan available

Requirements

Free forever. No credit card required.
Denna app kräver tillgång för att:
  • visa dina enkäter och enkäter som har delats med dig
  • visa webhooks för att få meddelanden när det sker ändringar i ditt konto
  • Create and edit webhooks to receive notifications when there are changes in your account
  • visa om enkäter i ditt konto har svar och visa deras metadata
  • Visa alla typer av svar

Avinstallera app

X
Are you sure that you want to uninstall this app?

i Do you have a suggestion for an app that should integrate with SurveyMonkey?