d Tack för att du försökte hjälpa till, men vi har redan sammanställt enkäten.