D Nomineringstiden är slut. Tack för visat engagemang! Er organisations ombud får på distriktsstämman under vecka 15 rösta fram de personer som ska företräda samtliga medlemmar på föreningsstämman i maj. Föreningsstämmans ombud fattar beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelse, utdelning på medlemsinsatsen, motioner, val av styrelse, revisorer och valberedning och andra frågor av betydelse för hela koncernen och samtliga medlemmar.

Få svar med enkäter

Undersök din målgrupp

SurveyMonkey Audience har miljontals enkätdeltagare som är redo att fylla i din enkät.

LÄS MER

Vill du ha bättre effektivitet och flera användare?

Skaffa de allra effektivaste funktionerna och fatta smartare beslut med SurveyMonkey Enterprise.

LÄS MER

98 % av Fortune 500-företagen använder SurveyMonkey för att samla in inspirerande data från riktiga människor