Det finns inga rätt eller fel svar men vi har ändå valt att poängsätta svaren utifrån våra erfarenheter och förväntningar på våra volontärer. Detta för att du ska få ett hum om vad det kan innebära att vara volontär hos Min Stora Dag så ta inte poängsättningen på för stort allvar.

Det tar dig max 5 min att svara på frågorna. Svarsalternativen är framför allt till för dig själv och din egen reflektion kring uppdraget.

Question Title

* 1. Vad tror du att du kommer göra mest av som volontär?

Question Title

* 2. Hur många uppdrag tror du att du kan ta dig an per år? 

Question Title

* 3. Nedan ser du egenskaper som Min Stora Dag värdesätter högt hos sina volontärer. Hur skulle du skatta dig själv på dessa egenskaper? 
1 = låg skattning
5 = hög skattning

  1 2 3 4 5
Noggrann
Tålmodig
Strukturerad
Empatisk

Question Title

* 4. Du har ett första möte med ett barn som ska få en egen Stor Dag. Pappan till barnet är med på träffen och öppnar upp sig om familjesituationen och barnets sjukdomshistorik. Hur reagerar du i ett sådant möte?

Question Title

* 5. Du har fått in en önskan från ett barn som vill träffa Molly Sandén, vad är ditt nästa steg?

Question Title

* 6. Du och en annan volontär ska äta middag med fem barn och deras målsmän innan Melodifestivalen. När ni står vid restaurangen säger kyparen att ni inte har en bokning. Vad gör du då?

Question Title

* 7. Du befinner dig på ett läger i Jukkasjärvi tillsammans med fyra andra volontärer och tio ungdomar. En av ungdomarna blir väldigt ledsen och vägrar vara med på en aktivitet. Vad gör du?

Question Title

* 8. Vad heter du? (För- och efternamn)

T