Hej,

Här kommer en enkät för Svenska Triathlonförbundets medlemmar. Vi skickar ut denna enkät i linje med Svensk Triathlon 2028 där vi i vårt strategiska arbete framåt har som mål att utveckla vår utbildningsstruktur. Resultatet kommer att användas som underlag i vidare utveckling av svensk triathlons arbete med utbildning. Vi vill betona vikten av att dina svar är av stor betydelse.

Du som är medlem i en förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet, oavsett roll/funktion får tacksamt genomföra enkäten. 

Vänliga hälsningar,
Svenska Triathlonförbundet
Kontakt: Lina Hörnbäck, idrottskonsulent
lina.hornback@svensktriathlon.org

Question Title

* 1. Vilken förening representerar du?

Question Title

* 2. Ditt namn

Question Title

* 3. Roll i föreningen (aktiv, styrelsemedlem, förälder, ledare, tränare etc.)

Question Title

* 4. Har din förening någon strategi gällande deltagande på utbildningar? (ex. krav på ledarutbildning, styrelseutbildning etc.)

Question Title

* 5. Vilka utbildningar har du deltagit på tidigare? (ex. arrangerade av RF-SISU, Triathlonförbundet etc.)

Question Title

* 6. Inom vilket/vilka verksamheter vill/har du behov av att utveckla dina kunskaper?

Question Title

* 7. Hur föredrar du att genomföra utbildningsmoment?

Question Title

* 8. Har du några ytterligare förslag eller kommentarer till hur Svenska Triathlonförbundets utbildningsstruktur kan utvecklas?

Question Title

* 9. Har du några andra kommentarer och funderingar?

Tack för ditt deltagande! 
Svensk Triathlon - Världens bästa!

T