1.

 
100% of survey complete.
Roligt att du är intresserad av att vara kursledare inom Värdebaserat ledarskap! För att ge oss en uppfattning om vem du är, din erfarenhet och ditt intresse så vill vi att du svarar på frågorna nedan.

Question Title

* 1. Namn och kontaktinformation

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Kön

Question Title

* 4. Berätta kort om dig själv.

Question Title

* 5. Varför vill du vara kursledare för Värdebaserat ledarskap?

Question Title

* 6. Vad har du för tidigare erfarenhet av ledarskap och ledarskapsutbildning?

Question Title

* 7. Vilken/vilka ledarutbildningar har du gått och när?

Question Title

* 8. Vilka är dina starka och svaga ledar-, kursledar- och utbildargenskaper?

Question Title

* 9. Vilka referenser vill du ange? Detta bör vara personer som känner dig som ledare/kursledare eller som annars kan ge en bra bild av vem du är.

Question Title

* 10. Inom vilket eller vilka utbildningsområden har du din starkaste kunskap och intresse? (Du kan välja en eller flera, utveckla gärna nedan)

Question Title

* 11. Uppdraget är ideellt och omfattar totalt 22 dagar under ca 8 månader och utförs i huvudsak under fyra långhelger torsdag kväll-söndag. Det är viktigt att hela teamet närvarar alla datum. Datumen för kommande kursstarter är under planering, vanligtvis startar två kursomgångar under våren och två under hösten. Hur ser dina möjligheter ut att åta dig och fullfölja uppdraget? Finns det helger under kommande år som du vet att du är uppbokad på annat?

Question Title

* 12. Vilket år är du intresserad av att vara kursledare? 

Question Title

* 13. Är det något du vill tillägga?

T